Ганна Тащенко, Ganna Tashchenko
Ганна Тащенко, Ganna Tashchenko
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра теорії та практики перекладу англійської
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прецедентні імена як проблема художнього перекладу
ОВ Ребрій, ГВ Тащенко
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 273-280, 2015
52015
Лінгвокогнітивні та культурологічні особливості англо-українського перекладу прецедентних імен (на матеріалі художньої літератури)
ГВ Тащенко
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018
22018
Переклад прецедентних імен: когнітивний аспект
ГВ Тащенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 1 (21), 135-138, 2016
22016
Поліпарадигмальний підхід до перекладу прецедентних імен
ГВ Тащенко
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація., 128-129, 2017
12017
Прецедентнiсть як об'єкт дослiдження когнiтивно-дискурсивного перекладознавства
ГВ Тащенко
Нова філологія, 142-147, 2017
12017
Cognitive Equivalence As a Criterion of the Precedent Name Translation
G Tashchenko
Science and Education: a New Dimension. Philology. 39 (143), 54-56, 2017
12017
Поліпарадигматизм та міждисциплінарність як методологічні принципи перекладознавчого аналізу прецедентних імен
ТГ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
12017
Культурологічні фактори відтворення прецедентних імен у художньому перекладі
ГВ Тащенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
12016
ОБРАЗ ЖІНКИ В ПЕРЕКЛАДІ АНТИУТОПІЇ: САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИ ЗНЕОСОБЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ЕТВУД «ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ»)
ГВ Тащенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2020
2020
Gender stereotypes in translation: stylistic perspective
G Tashchenko, M Kabiri
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2020
2020
TRANSLATION OF RIDDLES IN FILMS: COMMUNICATIVE AND COGNITIVE ASPECT
ГВ Тащенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2019
2019
Cultural Specifics of Precedent Names as a Factor of Cognitive Equivalence in Translation
OV Rebrii, GV Tashchenko
Cognition, communication, discourse. Series: Philology, 119-128, 2019
2019
Scope of meaning as a factor of precedent name translation
GV Tashchenko
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
Foreign language for multiple intelligences
ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017, 2017
2017
Прецедентні імена як феномен культури: особливості функціонування в оригіналі та перекладі
ГВ Тащенко
ІІ Таврійські філологічні читання, 108-109, 2016
2016
Особливості перекладу різних типів прецедентних імен
ГВ Тащенко
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація, 197-199, 2016
2016
Прецедентні тексти як компонент перекладацької компетентності
ГВ Тащенко
Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17