Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Харьковский государственный университет питания и торговли
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: курс для фінансистів
ВІ Оспіщев, ОП Близнюк, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ГМ Фадєєва, ...
Навчальний посібник, рекоменд. МОН, лист № 14/18.2-478 від 27.02.2006 р., 567, 2008
48*2008
Фінанси: навч. посіб./ОП Близнюк, I. Лачкова, ВІ Оспіщев та ін.; за ред. ВІ Оспіщева
ВІ Оспіщев
К.: Знання, 2006
18*2006
Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах. Навчальний посібник
ТО Ставерська, ІС Андрющенко
Харків: ХДУХТ, 2019
17*2019
Реформування міжбюджетних відносин в Україні
ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
ScienceRise 6 (3 (11)), 2015
17*2015
Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві
ТО Ставерська
Науково-виробничий журнал: Держава та регіони, 167-170, 2011
132011
Фінанси: навч. посібн./ВІ Оспіщев, ЛІ Лачкова, ОП Близнюк та ін./за ред. ВІ Оспіщева.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]
ВІ Оспіщев
К.: Вид-во" Знання, 2008
12*2008
Застосування інноваційних методик під час підготовки фахівців з економічних спеціальностей
ОВ Жилякова, ТО Ставерська
VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф 23, 217-218, 2011
112011
Концепции финансового планирования: макро-и микроуровни
ТА Ставерская
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2010
82010
Бюджетна система: навчальний посібник
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2015
72015
Інформаційна ємність звіту про фінансові результати підприємств
ТО Ставерська
Економiчний часопис-XXI, 60-63, 2013
7*2013
Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства
ТО Тарасова, АО Черчата, ТО Ставерська
ІФНТУНГ, 2019
6*2019
Etapy pensiynoyi reformy v Ukrayini [Stages of pension reform in Ukraine]
TO Staversʹka, IL Shevchuk
Ekonomika i suspilʹstvo, 1221-1228, 2017
6*2017
Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області
НМ Носач, ТО Ставерська
Причорноморські економічні студії 2 (12), 60-64, 2016
6*2016
The problems of the enterprises financial security
АС Крутова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2015
52015
Stsenarnyi pidkhid do prohnozuvannia i planuvannia prybutku pidpryiemstv [Screenwriting approach to prognostication and planning of income of the enterprises]
T Staverska, A Krutova
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh 2, 25-36, 2014
5*2014
Фiнансове планування та прогнозування в пiдприємствах i фiнансових установах: навч. посiб./Ставерська ТО, Андрющенко IС; Харкiв. держ. ун-т харчування i торгiвлi
ТО Ставерська
5*2013
Бюджетна система
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
навч. посібник (рекоменд. МОНМСУ № 1/11-9765 від 18.06.2012 р.), 284, 2015
42015
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
ЖДТУ, 2017
22017
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Монографія
АС Крутова, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук, ОП Близнюк, ...
Видавець Іванченко ІС, 2017
22017
Analysis of" anti-crisis strategy" definition essence and its role in enterprise anti-crisis management
ТО Ставерська, ОВ Жилякова
ScienceRise 12 (1 (29)), 14-17, 2016
2*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20