Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Татьяна Ставерская, Тетяна Ставерська, Tatyana Staverskaya, Tetiana Staverska
Харьковский государственный университет питания и торговли
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: курс для фінансистів
ВІ Оспіщев, ОП Близнюк, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ГМ Фадєєва, ...
Навчальний посібник, рекоменд. МОН, лист № 14/18.2-478 від 27.02.2006 р., 567, 2008
45*2008
Фінанси: навч. посіб./ОП Близнюк, I. Лачкова, ВІ Оспіщев та ін.; за ред. ВІ Оспіщева
ВІ Оспіщев
К.: Знання, 2006
18*2006
Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах. Навчальний посібник
ТО Ставерська, ІС Андрющенко
Харків: ХДУХТ, 2019
172019
Фінанси: навч. посібн./ВІ Оспіщев, ЛІ Лачкова, ОП Близнюк та ін./за ред. ВІ Оспіщева.–Вид. 2-ге,[перероб. та доп.]
ВІ Оспіщев
К.: Вид-во" Знання, 2008
16*2008
Реформування міжбюджетних відносин в Україні
ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
ScienceRise 6 (3 (11)), 2015
152015
Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві
ТО Ставерська
Науково-виробничий журнал: Держава та регіони, 167-170, 2011
142011
Бюджетна система
ІЛ Шевчук, ВО Черепанова, ТО Ставерська
навч. посібник (рекоменд. МОНМСУ № 1/11-9765 від 18.06.2012 р.), 284, 2015
112015
Застосування інноваційних методик під час підготовки фахівців з економічних спеціальностей
ОВ Жилякова, ТО Ставерська
VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф 23, 217-218, 2011
112011
Концепції фінансового планування: макро-та мікрорівні
ТО Ставерська
Наук. вісн.: Фінанси, банки, інвестиції, 35-39, 2010
9*2010
Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області
НМ Носач, ТО Ставерська
Причорноморські економічні студії 2 (12), 60-64, 2016
6*2016
Інформаційна ємність звіту про фінансові результати підприємств
ТО Ставерська
Економiчний часопис-XXI, 60-63, 2013
6*2013
Etapy pensiynoyi reformy v Ukrayini [Stages of pension reform in Ukraine]
TO Staversʹka, IL Shevchuk
Ekonomika i suspilʹstvo, 1221-1228, 2017
5*2017
Stsenarnyi pidkhid do prohnozuvannia i planuvannia prybutku pidpryiemstv [Screenwriting approach to prognostication and planning of income of the enterprises]
T Staverska, A Krutova
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh 2, 25-36, 2014
5*2014
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Монографія
АС Крутова, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук, ОП Близнюк, ...
Видавець Іванченко ІС, 2017
42017
Фiнансове планування та прогнозування в пiдприємствах i фiнансових установах: навч. посiб./Ставерська ТО, Андрющенко IС; Харкiв. держ. ун-т харчування i торгiвлi
ТО Ставерська
4*2013
Гроші та кредит. Курс лекцій
ОП Близнюк, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
Харків: ХДУХТ, 2016
32016
The problems of the enterprises financial security
АС Крутова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2015
3*2015
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ТО Ставерська, ІЛ Шевчук
ЖДТУ, 2017
22017
Фінансове прогнозування і планування прибутку торговельних підприємств: монографія [Електроний ресурс]/ТО Ставерська, ТО Сідорова
ТО Староверська
Електрон. текстові. дан.–Харків: Видавець Іванченко ІС, 2015
22015
ГЛАВА 1.31. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ІЛ Шевчук, ТО Ставерська
ББК 65-98 Е45 Рецензенти, 286, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20