Подписаться
Любов Петухова / Liubov Petuhova
Любов Петухова / Liubov Petuhova
Другие именаLiubov Petukhova, Любов Євгенівна Пєтухова
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ЛЕ Петухова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
1912009
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
1372011
Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: монографія
ЛЄ Петухова
Херсон: Айлант 200, 2007
1322007
Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема
ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї 1, 3-5, 2008
872008
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
602011
Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктної дидактики): Навчально–методичний посібник
ЛЄ Петухова
Херсон: Херсонський державний університет, 117, 2010
512010
До питання про трисуб’єктну дидактику
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 7-9, 2007
512007
До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач–студент–середовище»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, НА Воропай
Наука і освіта.–2011.–№ 4, 401-405, 2011
382011
Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
ЛЄ Петухова
Інформаційні технології в освіті, 32-37, 2010
37*2010
Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: монографія
БМ Андрієвський, ЛЄ Петухова
Херсон: Айлант, 2006
372006
ICT as a Key Instrument for a Balanced System of Pedagogical Education.
A Spivakovsky, L Petukhova, O Anisimova, A Horlova, V Kotkova, ...
ICTERI, 307-321, 2020
242020
Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх учителів початкової школи
ЛЄ Петухова, ЛЕ Петухова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
232008
Трисуб’єктна дидактика в моделі інноваційного розвитку освітніх систем
ЛЄ Петухова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
222014
Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2014
202014
Теоретико-методичнi засади формування iнформативних компетентностей майбутнiх учителiв початкових класiв
ЛЕ Петухова
182009
Новая дидактика: от субъект-субъектных-к трисубъектным отношениям
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
122016
Новітні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти
ЛЄ Пєтухова
Початкова школа, 1-3, 2007
112007
Основні питання сучасної дидактики вищої школи/Любов Євгенівна Петухова, Олександр Володимирович Співаковський
ЛЄ Петухова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 91, 2011
102011
ЭлектроннаЯ система ПОДДЕРЖКИ нормативно-правовоЙ базЫ дистанцИОННОЙ системЫ ОБУЧЕНИЯ
ЛЄ Петухова, НВ Осипова
Інформаційні технології в освіті, 12-18, 2010
9*2010
Місце інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні компетентності вчителів початкових класів
ЛЄ Петухова
Науковий збірник входить до переліку видань BAК Украϊни (Бюлетень BAК …, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20