Віктор Іванович Ліщук (Viktor Lishchuk)
Віктор Іванович Ліщук (Viktor Lishchuk)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема поліпшення гідрофобних властивостей ворсового шкіряного і хутрового матеріалів
АГ Данилкович, НБ Хлєбнікова, ВІ Ліщук
Легка промисловість, 2011
142011
Нові підходи до мікроелементного збагачення сухих концентратів із молочної сироватки
О Кочубей-Литвиненко, ОА Чернюшок
92017
Використання багатокритеріальної оптимізації для визначення оптимальної ділянки процесу зоління
ВІ Ліщук, ТГ Войиеховська, АГ Данилкович
Легка промисловість, 37-39, 2007
92007
Грошова оцінка землі як інструмент сталого землекористування
ВІ Ліщук, АТ Московчук, МЄ Ліщук
Луцький національний технічний університет, 2016
82016
Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів
АГ Данилкович
К.: Фенікс 344, 2012
82012
Менеджмент конкурентоспроможності шкіряного виробництва
ВІ Ліщук
Ліщук ВІ–К.: Фенікс, 2005
82005
Сучасне виробництво хутра
АГ Данилкович, ВІ Ліщук, ЛВ Стрембулевич
Фенікс, 2015
72015
Vykorystannia vidnovliuvanykh resursiv v enerhetytsi: svitovi stratehii ta stsenarii rozvytku enerhetychnoho rynku
VI Lishchuk, MY Lishchuk, AT Moskovchuk
Ekonomichnyi forum, 30-35, 2017
62017
Аналітичне забезпечення управління витратами
АТ Московчук, ВІ Ліщук, ІО Московчук
Електрон. ресурс].–Режим доступу: http://www. archive. nbuv. gov. ua/Porta l …, 2008
62008
Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл
ВІ Ліщук
52011
Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва:[навч. посібник]
АГ Данилкович, ВІ Ліщук
К.: Фенікс,–2006.–310,[2] с, 2007
52007
Зневолошування-зоління шкур великої рогатої худоби зі збереженням волосу
ВІ Ліщук, АГ Данилкович
Вісник КНУТД, 73-77, 2005
52005
Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку
ВІ Ліщук, МЄ Ліщук, АТ Московчук
Економічний форум, 30-35, 2017
42017
Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні
В Ліщук, М Ліщук, А Московчук
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2016
32016
Оцінка ефективності надання натуральним шкірам біоцидних властивостей
СМ Березненко, ВС Твердохліб, ВІ Ліщук, КВ Волосовська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
32014
Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження
ОП Козарь, ОР Мокроусова, ВІ Ліщук, ВП Коновал
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (15)), 2014
32014
Технологія оздоблення шкір модифікованими акрилоуретановими композиціями
ЕЄ Касьян, АВ СМІЛА, ВІ ЛІЩУК
Вісник ХНУ, 207-211, 2012
32012
Наукові основи відмочувально-зольних процесів у виробництві шкіри: дис. на здобуття наук. ступеня доктора технічних наук: спец. 05.18. 18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і …
ВІ Ліщук
К, 2011
32011
Фізико-хімічні аспекти формування структури голини
ВІ Ліщук, АГ Данилкович
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 60, 2005
32005
Регулювання природних монополій: теорія, механізм реалізації та сучасні тенденції
V Lishchuk, M Lishchuk, A Moskovchuk
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 1 (13), 8-16, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20