Людмила Степанівна Головкова
Людмила Степанівна Головкова
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Підтверджена електронна адреса в b.diit.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement
VK A. Kniazevych, L. Golovkova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 208-218, 2018
132018
Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу
ЛС Головкова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2002
112002
Розвиток трудоресурсного потенціалу залізничної галузі в контексті корпоратизації
ЛС Головкова
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2012
92012
Інституціональні проблеми розвитку корпоративних процесів в економіці України
ЛС Головкова, ЛС Головкова
ТНТУ, 2011
82011
Управління стратегічним потенціалом корпоративних структур
ЛС Головкова
Актуальні проблеми управління: кол. монографія, 438-513, 0
8
Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції
ЛС Головкова, ГВ Омельчак
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2014
72014
Розвиток системи управління фінансово-економічною безпекою залізничної корпорації в умовах глобалізації
ЛС Головкова, ЛС Головкова, ІІ Рекун, ИИ Рекун
Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015
52015
Методологія управління сукупним економічним потенціалом корпорації в контексті регіону
ЛС Головкова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 17-25, 2010
32010
PSYCHOLOGICAL PROVIDING PROFESSIONAL COMPETENCY OF METALWORK PROFESSIONALS IN UKRAINE AND CHINA
HLS Sheviakov O.V.
Professional competency of modern specialist: means of formation …, 2018
22018
Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією
ЛС Головкова, АЄ Головкова
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2013
22013
Стратегічні напрямки економічного реформування країни за рахунок інтелектуального капіталу
Л Головкова, А Головкова
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 330-336, 2011
22011
Механізми та особливості реалізації корпоративного контролю
Ю Уманців
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 109-120, 2011
22011
Механізми формування та функціонування маркетингового потенціалу машинобудівної галузі
ЛС Головкова, АВ Реутов
Держава та регіони, 56-61, 2009
22009
Корпорація як інституціональне утворення ринкової економіки
Л Головкова
Інституціональний вектор економічного розвитк: зб. наук. праць МІДМУ «КПУ …, 0
2
Формування та розвиток сукупного економічного потенціалу корпорації
ЛС ГОЛОВКОВА
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 04–економіка та управління …, 0
2
Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности
L Golovkova
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 56-65, 2016
12016
Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні
ЛС Головкова, ЛА Дяченко
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2016
12016
Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України
ЛС Головкова, АМ Якимова
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
12015
Соціально-відтворювальний підхід до формування трудоресурсного потенціалу акціонерного товариства
ЛС Головкова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 119-124, 2011
12011
Інституціонально-економічне підґрунтя сутності та структури трудоресурсного потенціалу корпорації
Л Головкова
Інституціональний вектор економічного розвитку.–Мелітополь: МІДМУ‟ КПУ, 120-131, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20