Follow
Olena Khaustova, Олена  Хаустова, Елена Хаустова, Haustova
Olena Khaustova, Олена Хаустова, Елена Хаустова, Haustova
Bogomolets National Medical University
Verified email at e-medjournal.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування)
ОС Чабан, ОО Хаустова
Київ: Медкнига, 2005
952005
Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання
ОС Чабан, ОО Хаустова
Журнал психиатрии и медицинской психологии.–2009 3 (23), 13-21, 2009
38*2009
Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект)
ОО Хаустова
К.: Медкнига, 126 с., 2009
382009
Психічне здоров’я в період пандемії COVID-19 (особливості психологічної кризи, тривоги, страху та тривожних розладів): реальності та перспективи. НейроNews: психоневрологія та …
ОС Чабан, ОО Хаустова
НейроNews: психоневрологія та нейропсихіатрія 3 (114), 26-36, 2020
33*2020
Метаболический синдром: распространенность, диагностика, принципы терапии
БН Маньковский, ОО Хаустова
Мистецтво лікування 9, 30-33, 2005
26*2005
Терапия пациентов с тревожными синдромами в рамках невротических и психосоматических расстройств
ОС Чабан, ЕА Хаустова
Современные подходы к терапии внутренних болезней. Методическое пособие. Киев, 2009
24*2009
Современные представления о диагностике и терапии тревожных расстройств
ЕА Хаустова, ВГ Безшейко
Международный неврологический журнал, 52-60, 2012
192012
Биполярная депрессия: проблемы диагностики и терапии [Электронный ресурс]
ОС Чабан, ЕА Хаустова
Нейро News, 32, 2011
192011
Ситуаційна соціокультурна тривога: сучасні провокації та їх психосоматичні розв’язання
ОС Чабан, ОО Хаустова, ОЮ Жабенко
Нейро News, 10-15, 2010
192010
Psychosomatic comorbidity and quality of life in elderly patients
OS Chaban, OO Khaustova
NeuroNEWS 1 (2), 8-12, 2016
18*2016
Шляхи підвищення ефективності навчання студентів зa спеціальністю Медична психологія
ОС Чабан, ОО Хаустова, ЛЄ Трачук
Медична психологія, 3-8, 2016
18*2016
Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року
ОО Хаустова
Український вісник психоневрології, 12-18, 2013
16*2013
Современные аспекты диагностики и лечения биполярной депрессии
ЕА Хаустова, РА П.
НейроNews 1 (36), 38-42, 2012
16*2012
Діагностика та лікування психосоматичних розладів в загальній медичній практиці (на прикладі метаболіч ного синдрому X): Методичні рекомендації
ОС Чабан, ОО Хаустова, ОЮ Жабенко
Київ, 2009
16*2009
New Quality of Life Scale in Ukraine: reliability and validity
O Chaban, O Khaustova, V Bezsheyko
Indian J Soc Psychiatry 32 (4), 473, 2016
152016
Невідкладна допомога в психіатрії та наркології
ЧО С., ХО О., НЯ М.
Медкнига 132, 132, 2010
14*2010
Психосоматичні розлади
ОС Чабан, ІІ Кутько, ОО Хаустова
Сімейна медицина 1, 15-18, 2009
142009
Типові складні ситуації у взаємодії лікар-пацієнт в залежності від особистісних особливостей і психічного стану реагування пацієнта
АЕ Асанова, ОО Хаустова
13*2018
Gender-related differences of stress reactions in Ukrainian combatants
OS Chaban, VH Bezsheyko, OO Khaustova, OV Burlaka, TB Ryvak, ...
Farmatsiia 65 (2), 3-10, 2018
132018
Сезонное аффективное расстройство: диагностика и терапия
ЕА Хаустова
Международный неврологический журнал, 188-192, 2012
132012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20