Іванна Бакушевич (Ivanna Bakushevych, Бакушевич Іванна, Бакушевич І.В.; Bakushevych I.; Bakuszewicz
Іванна Бакушевич (Ivanna Bakushevych, Бакушевич Іванна, Бакушевич І.В.; Bakushevych I.; Bakuszewicz
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce–wnioski i rekomendacje
E Okoń-Horodyńskiej, K Piecha, WPT Ekonomicznego
Warszawa, 2005
342005
Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення
ІВ Бакушевич, ВП Мартинюк
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001
92001
Decentralization and Innovative Entrepreneurial Ecosystem Development for the EU–Ukraine Cross-Border Cooperation
I Bakushevych, D Goshchynska, I Martynyak
Daugavpils, Republic of Latvia, 2019
82019
Просторова економіка: навч. посібник
Ю Стадницький, І Бакушевич, Ю Стадницька
– Тернопіль: ТІСІТ, 2011
6*2011
Досвід та перспективи впровадження інноваційних кластерів в розвиток економіки знань транскордонних регіонів України та Польщі
І Бакушевич
Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних …, 2008
62008
Досвід та перспективи впровадження інноваційних кластерів в розвиток економіки знань транскордонних регіонів України та Польщі
І Бакушевич
Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних …, 2008
62008
Модель моніторингу економічної безпеки регіону
ІВ Бакушевич, ВП Мартинюк
ДонНТУ, 2001
62001
Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон’юнктури транскордонних ринків
І Бакушевич, І Мартиняк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Залізничні пасажирські перевезення в контексті єврологістичної інтеграції
ІВ Бакушевич, РО Гуменюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
52008
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема.
Ю Бажал, І Бакушевич, У Венесаар
К.: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015
42015
Розвиток мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки відповідно до нового Закону про вищу освіту в Україні
І Бакушевич
Будуємо нову Україну: збірник конференції, URI: http://ekmair.ukma.edu.ua …, 2015
42015
Основи соціального менеджменту: теоретичні положення та прикладні механізми
Б Андрушків, Н Кирич, І Бакушевич
Тернопіль: ЕзОВ "Терно - граф", 2007
42007
Дослідження впливу чинників на ціноутворення/
І Бакушевич, Н Семчишин, Тимошик, М
Зб. тез матеріалів другої всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2002
42002
Державна політика підтримки інноваційної активності підприємств
І Бакушевич, О Коцюк
Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми.–Львів, 368-373, 1998
41998
Особливості створення та функціонування фінансових кластерів в Україні
ІВ Бакушевич, НЗ Зарічна
Економічний простір, 92-104, 2013
32013
Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя
І Бакушевич, Н Блажевич, Д Бакушевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
32010
Логістичний аспект міжрегіонального співробітництва залізниці України з європейською транспортною системою.
ІВ Бакушевич, РО Гуменюк
Регіональна економіка, 78-87, 2007
32007
Регіональні особливості діяльності інтегрованих корпоративних структур
ІВ Бакушевич
Регіональна економіка, 34-41, 2005
32005
Планування маркетингових досліджень на підприємствах
ІВ Бакушевич, В Гевко
Маркетинг в Україні, 22-23, 2001
32001
Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні
ІВ Бакушевич, АВ Гощинський, СС Слава
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 90-93, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20