Follow
Ilchyshyn Oksana
Ilchyshyn Oksana
Lviv National Medical University n.a. Danylo Halytsky
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of three/phase bone scintigraphy in arthroplasty of hip and knee joints of clean/up workers of Chornobyl accident
M Tkachenko, P Korol
Problems of radiation medicine and radiobiology 22, 476-483, 2017
132017
Профилактика и лечение железодефицитных состояний у беременных
ГВ Данилова, ВВ Подолянська, ВС Усик
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-прак¬тичної конференції «Wiadomosci …, 2007
92007
Сучасний погляд на дію іонізуючого випромінювання на хворих при діагностиці нирково-клітинного раку та шляхи його уникнення
СНМ Мицик Ю. О., Борис Ю. Б., Дац І. В., Манюк Л. В., Ільчишин О. С ...
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології, 69-78, 2017
2017
Защита прав человека в медицинской сфере общества в контексте биоетики
МП Ільчишин
Strategia supravietuirii din perspective bioeticii,filosofiei si medicinei …, 2013
2013
Вивчення розповсюдженості дитячої захворюваності на території західної України
ВВ Подолянська
Materialy IX miendzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska …, 2013
2013
Реабілітаційний комплекс для оздоровлення дітей-школярів з екозалежною стоматологічною патологією
ВВ Подолянська, ЯІ Подолянський, МП Ільчишин
Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka conference “ Efektyvni nastroje …, 2013
2013
Променева діагностика гіпернефром
ВВ Подолянська
Материли за IX международна научна практична конференция «Ключови вьпроси в …, 2013
2013
Особливості рентгенологічної картини одонтогенних кістозних утворень щелеп
ВВ Подолянська, ЯІ Подолянський, ІВ Дац, МП Ільчишин
Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 360, 2012
2012
Контрастна рентгенографія колінного суглобу, як метод діагностики ушкодження менісків
ВВ Подолянська
Приднепровский научный вестник 132 (10), 94-95, 2012
2012
До питання про рентгенодіагностику бронхіальних кист
ВВ Подолянська
Приднепровский научный вестник 131 (9), 107-109, 2012
2012
Методичні вказівки до практичних занять з радіології для студентів ІІІ курсу, медичного факультету
ІВ Дац, ОЯ Солдатенко
Львівський національний медичний університет, 2011
2011
Вміст екзотоксинів в біосубстратах організму здорової дитину в умовах сучасного міста
ВВ Подолянська
Materialy VII Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky pokrok na …, 2011
2011
Формування легеневої патології у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну
ВВ Подолянська
Materialy VII Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky pokrok na …, 2011
2011
Комплексне променеве обстеження хворих з професійними пневмоконіозами
ВВ Подолянська
Materialy VII Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky pokrok na …, 2011
2011
Вивчення розповсюдженості захворювань травного каналу у переселенців з радіоактивно забрудненої зони
ВВ Подолянська, ІВ Дац
Вісник наукових досліджень, 45-46, 2010
2010
Комплексне рентгенологічне обстеження стану тканин пародонту у курців
МП Ільчишин
ХІІІ Конгрес СФУЛТ 100-річчя Українського лікарського товариства, 2010, 2010
2010
Вивчення адаптаційних механізмів до учбового процесу студентів медичних вузів
ВВ Подолянська, ІВ Дац
ХІІІ Конгрес СФУЛТ 100-річчя Українського лікарського товариства, 2010
2010
Результати термографічного обстеження студентів, які навчаються за кредитно-трансферною системою
ВВ Подолянська, ІВ Дац
ХІІІ Конгрес СФУЛТ 100-річчя Українського лікарського товариства, 2010
2010
Профілактика гестаційного пієлонефриту й загострень хронічних інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних у практиці сімейного лікаря
ВВ Подолянська
Сімейна медицина 6, 87-89, 2009
2009
Деякі особливості стану здоров’я студентів медичних вузів, які навчаються за кредитно-трансферною системою
ВВ Подолянська, ІВ Дац
Матеріали V Міжнародної науково-прак¬тичної конференції «Бьдещето проблеми …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20