Follow
Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Машины вибрационного и виброударного действия
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат
К.: Техніка 208, 4, 1982
901982
Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування. Монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 338, 10, 2006
532006
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
452006
Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2011
242011
Вибрационный пресс
РД Искович-Лотоцкий
231979
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц, ...
«Машиностроение», 1977
211977
Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин: монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008
202008
Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту, 43-50, 2016
162016
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
ЗД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, ЯВ Іванчук
Вінниця: ВНТУ, 2018.-153 с./Рек. до друку ВР ВНТУ М-ва освіти і науки …, 2018
142018
Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вібрації в техніці та технологіях, 10-19, 2017
142017
Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з …
РД Іскович-Лотоцький, ВП Міськов, ЯВ Іванчук
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 176-180, 2016
142016
Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (79)), 2016
142016
Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
142008
Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного …, 2008
142008
Дослідження динаміки процесу роботи універсального гідравлічного віброудраного приводу для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
142007
Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький
Технологічні комплекси. Науковий журнал–Луцьк 1 (2), 5, 2012
132012
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Історія інженерної діяльності: навчальний посібник
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вінниця: ВДТУ, 2003
13*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20