Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Искович-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Машины вибрационного и виброударного действия
РД Искович-Лотоцкий, ИБ Матвеев, ВА Крат
К.: Техніка 208, 4, 1982
931982
Основи теорії розрахунку та розробка процесів і обладнання для віброударного пресування. Монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 338, 10, 2006
502006
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
402006
Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2011
232011
Вибрационный пресс
РД Искович-Лотоцкий
231979
Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин
МЕ Иванов, ИБ Матвеев, РД Искович-Лотоцкий, ВА Пишенин, ИВ Коц, ...
«Машиностроение», 1977
221977
Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин: монографія
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008
202008
Оптимізація конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вісник машинобудування та транспорту, 43-50, 2016
162016
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного …, 2008
142008
Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
РД Іскович-Лотоцький, ОВ Зелінська, ЯВ Іванчук
ВНТУ, 2018
132018
Математичне моделювання робочих процесів інерційного вібропрес-молота з електрогідравлічною системою керування гідроімпульсного привода для формоутворення заготовок з …
РД Іскович-Лотоцький, ВП Міськов, ЯВ Іванчук, РД Искович-Лотоцький, ...
Хмельницький національний університет, 2016
132016
Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (79)), 2016
132016
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Вібраційні та віброударні процеси і машини у ливарному виробництві: Монографія
ММ Вірник, РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця 198, 0, 2007
132007
Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЯП Веселовський
Вібрації в техніці та технологіях.№ 3: 10–19., 2017
122017
Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів
РД Іскович-Лотоцький
Технологічні комплекси. Науковий журнал–Луцьк, 2, 2012
122012
Підвищення ефективності розвантаження матеріалів під дією періодичних ударних імпульсів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук
Вібрації в техніці і технологіях.№ 2: 8-11., 2008
122008
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ИВ Севостьянов, ...
Вібрації в техніці та технологіях 2: 39–45., 2008
122008
Дослідження динаміки процесу роботи універсального гідравлічного віброудраного приводу для розвантаження транспортних засобів
РД Іскович–Лотоцький, ЯВ Іванчук
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
122007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20