Підписатись
Олена Грищук  / Olena Gryshchuk
Олена Грищук / Olena Gryshchuk
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Підтверджена електронна адреса в ifrg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
СЯ Коць, НВ Волкогон, ЕА Грищук
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
122010
Фітогормони у формуванні та функціонуванні симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і бульбочкових бактерій
СЯ Коць, ОО Грищук
Физиология растений и генетика, 187-206, 2015
92015
Plant growth promoting properties of bacteria isolated from the rhizosphere of soybean and pea
N Melnykova, O Gryshchuk, L Mykhalkiv, P Mamenko, K Sergii
Natura Montenegrina 12 (3-4), 915-923, 2013
62013
Здатність штамів та Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum різної ефективності до синтезу фітогормонів в умовах in vitro
ОО Грищук, МВ Волкогон, СЯ Коць
Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи. Зб. наук. праць …, 2011
52011
Phytohormonal regulation of legume–Rhizobium symbiosis
SY Kots, OO Hryshchuk
Fiziol. Rast. Genet 51 (1), 1-27, 2019
22019
Вплив симбіотичних властивостей Bradyrhizobium japonicum на цитокініновий статус рослин сої
ОО Грищук, ВІ Грищук, СЯ Коць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Динаміка вмісту фітогормонів цитокінінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування бобово-ризобіального симбіозу
ОО Грищук, СЯ Коць, МВ Волкогон
Физиология и биохимия культурных растений, 20-28, 2013
22013
Здатність штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum до синтезу зеатину й гіберелінів in vitro
ОО Грищук, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений, 2013
12013
ФІТОГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ
СЯ КОЦЬ, ОО ГРИЩУК
2019
Вміст фітогормонів гіберелінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування та функціонування симбіотичних взаємовідносин
ОО Грищук, СЯ Коць, ПМ Маменко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Біологія, 27-33, 2013
2013
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Ю Бисага, В Грищук, О Грищук, В Джуган, О Зайчук, І Зелена, ...
Адреса оргкомітету, 132, 0
CОДЕРЖАНИЕ ТОМА 45
АИ Рыбалка, МВ Червонис, БВ Моргун, ВМ Починок, СС Полищук, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12