Подписаться
Чернєй Володимир Васильович / Volodymyr Cherniei
Чернєй Володимир Васильович / Volodymyr Cherniei
Національна академія внутрішніх справ / National Academy of Internal Affairs
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ОМ Джужа, АВ Савченко, ВВ Чернєй
I︠U︡rinkom Inter, 2016
372016
Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: монографія
ВВ Чернєй
Київ: Центр учб. літ, 2014
342014
Подолання правового нігілізму–важлива умова розбудови правової держави
ВВ Чернєй
Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 1999
261999
Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні
ВВ Чернєй
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2014
222014
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Perspectives of Further Pre-Trial Investigation Units Reforming in …
ВВ Чернєй
172016
Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 3-14, 2014
122014
Сучасна кримінально-правова політика України на законодавчому рівні
ВВ Чернєй
122014
Актуальні проблеми впровадження поліграфних технологій у правоохоронну діяльність
ВВ Чернєй
112015
Актуальні проблеми впровадження поліграфічних технологій у правоохоронну діяльність
ВВ Чернєй
Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 7-8 листоп. 2015 р.). Київ …, 2015
11*2015
Реформування ОВС: сучасний стан та перспективи
ВВ Чернєй
112015
Запровадження інституту кримінальних проступків у контексті реформування системи досудового розслідування в Україні
В Чернєй, С Чернявський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 112 (3), 7-14, 2019
92019
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ/CURRENT PROBLEMS OF THE MIA EDUCATIONAL SYSTEM IMPROVEMENT REFORM IN THE UKRAINE …
ВВ Чернєй
92014
Коордінація діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинним посяганням на небанківські фінансові установи в Україні
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 121-127, 2013
92013
РОЛЬ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. FACILITATING FACTORS OF CRIMES COMMITTING AT NONBANK FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE
ВВ Чернєй
72014
Поліграфологічна діяльність як один із перспективних напрямів розвитку Національної академії внутрішніх справ
V Cherniei, O Motliakh
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 109 (4), 13-24, 2018
6*2018
Поліграфологічна діяльність як один із перспективних напрямів розвитку Національної академії внутрішніх справ. Polygraph Activity as One of the Perspective Directions for the …
ВВ Чернєй, ОІ Мотлях
62018
Конституційне забезпечення прав людини в Україні
В Черней, І Строков
Право України, 93-95, 1999
61999
Національна академія внутрішніх справ у контексті реалізації положень Закону України «Про вищу освіту»
ВВ Чернєй
Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки …, 2014
52014
Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді
V Cherney, O Kudermina
Юридична психологія 16 (1), 3-13, 2015
4*2015
Напрями нормативного врегулювання та практичного впровадження використання поліграфних технологій у правоохоронній сфері
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 5-12, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20