Чернєй Володимир Васильович / Volodymyr Cherniei
Чернєй Володимир Васильович / Volodymyr Cherniei
Національна академія внутрішніх справ / National Academy of Internal Affairs
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: монографія
ВВ Чернєй
Київ: Центр учб. літ, 2014
242014
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ОМ Джужа, АВ Савченко, ВВ Чернєй
I︠U︡rinkom Inter, 2016
222016
Подолання правового нігілізму–важлива умова розбудови правової держави
ВВ Чернєй
Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 1999
211999
Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні
ВВ Чернєй
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2014
142014
Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 3-14, 2014
122014
Сучасна кримінально-правова політика України на законодавчому рівні
ВВ Чернєй
102014
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Perspectives of Further Pre-Trial Investigation Units Reforming in …
ВВ Чернєй
92016
Актуальні проблеми впровадження поліграфних технологій у правоохоронну діяльність
ВВ Чернєй
92015
Актуальні проблеми впровадження поліграфічних технологій у правоохоронну діяльність
ВВ Чернєй
Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 7-8 листоп. 2015 р.). Київ …, 2015
9*2015
Реформування ОВС: сучасний стан та перспективи
ВВ Чернєй
82015
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ/CURRENT PROBLEMS OF THE MIA EDUCATIONAL SYSTEM IMPROVEMENT REFORM IN THE UKRAINE …
ВВ Чернєй
62014
Конституційне забезпечення прав людини в Україні
В Черней, І Строков
Право України, 93-95, 1999
61999
Коордінація діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинним посяганням на небанківські фінансові установи в Україні
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 121-127, 2013
52013
Поліграфологічна діяльність як один із перспективних напрямів розвитку Національної академії внутрішніх справ. Polygraph Activity as One of the Perspective Directions for the …
ВВ Чернєй, ОІ Мотлях
42018
РОЛЬ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. FACILITATING FACTORS OF CRIMES COMMITTING AT NONBANK FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE
ВВ Чернєй
42014
Національна академія внутрішніх справ у контексті реалізації положень Закону України «Про вищу освіту»
ВВ Чернєй
Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки …, 2014
42014
Scientific and Practical Commentary of the Criminal Code of Ukraine
OM Dzhuzha, AV Savchenko, VV Cherniei
Yurinkom Inter, Kyiv, 2016
32016
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ СЛІДЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
ВВ Чернєй
32015
Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді
V Cherney, O Kudermina
Юридична психологія 16 (1), 3-13, 2015
32015
Напрями нормативного врегулювання та практичного впровадження використання поліграфних технологій у правоохоронній сфері
ВВ Чернєй
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 5-12, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20