Подписаться
Москвич Лідія Миколаївна. Москвич Лидия Николаевна. Moskvych Lidiia.
Москвич Лідія Миколаївна. Москвич Лидия Николаевна. Moskvych Lidiia.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
1442011
Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис к.ю.н.
ЛМ Москвич
Харків, 2003
96*2003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
662004
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
502009
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
482004
Правова доктрина у 5 т. Том 5
БВІ Тацій ВЯ, ВІБ за заг. ред. ВЯ Тація
X.: Право 5, 2013
45*2013
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
352011
Проблеми підвищення ефективності судової системи: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 10
ЛМ Москвич
України ім. Ярослава Мудрого, 2011
292011
Становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищої ради юстиції, 73-81, 2010
292010
Критерії оцінювання ефективності судової системи
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 30-35, 2010
272010
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
242009
у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/ВЯ Тацій, ВІ Борисов, ВС Батиргареєва та ін. за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
П доктрина України
Х.: Право, 2013
222013
Напрями оптимізації судоустрою України
ЛМ Москвич
Вісник Верховного Суду України, 25-31, 2011
222011
Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів
ЛМ Москвич
Наукове життя, 327-335, 2014
212014
Організація судових та правоохоронних органів
ІЄ Марочкін, НВ Сибільова, ОБ Зозулинський
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 1996
211996
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
ЛМ Москвич
монографія/ЛМ Москвич.–Х.: Видавництво «ФІНН, 2011
202011
Організація судових та правоохоронних органів: підручник
ІЄ Марочкін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
202007
Судове право: крок від теорії до галузі права
Л Москвич
Право України, 18-25, 2015
192015
Прокурорський нагляд в Україні: підручник
ПМК за ред. проф. ІЄ Марочкіна
Х.: Одіссей, 2006
16*2006
Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання
ОГ Шило, НВ Глинська, ЛМ Москвич
Питання боротьби зі злочинністю, 202-220, 2014
152014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20