Лідія Москвич (Moskvych Lidiya, Москвич Лидия)
Лідія Москвич (Moskvych Lidiya, Москвич Лидия)
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
832011
Організаційно-правові проблеми статусу суддів
ЛМ Москвич
Дис. к. ю, 10, 2003
402003
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
352004
у 5 т./ВЯ Тацій, ВІ Борисов, ВС Батиргареєва [та ін.]; за заг. ред. ВЯ Тація, ВІ Борисова
П доктрина України
X.: Право 5, 2013
302013
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
282004
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 20-24, 2009
252009
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
24*2011
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів/І. є. Марочкін, НВ Сібільова
ІЄ Марочкін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
162007
становлення та розвиток судових систем
ЛМ Москвич
Вісник Вищої ради юстиції, 73-81, 2010
152010
Проблеми підвищення ефективності судової системи: ареф. дис. д.ю.н.
ЛМ Москвич
Х., 2011
14*2011
Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні
ЛМ Москвич
Вісник Академії адвокатури України, 151-157, 2009
142009
підруч./за ред. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
П нагляд в Україні
Х.: Одіссей, 2005
142005
До питання про проблеми судової реформи
Л Москвич
Вісник Академії правових наук України, 171-179, 2009
132009
підручник [для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів]/ІЄ Марочкін, ПМ Каркач, ЮМ Грошевой та ін.; за ред. проф. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
П нагляд в Україні
Х.: ТОВ «Одіссей, 2006
132006
Організація судових та правоохоронних органів
ІЄ Марочкін, НВ Сибільова, ОБ Зозулинський
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 1996
121996
Судове право: крок від теорії до галузі права
Л Москвич
Право України, 18-25, 2015
112015
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
П доктрина України
Х.: Право, 2013
112013
у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
П доктрина України
Х.: Право, 2013
112013
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз
ЛМ Москвич
монографія/ЛМ Москвич.–Х.: Видавництво «ФІНН, 2011
112011
На шляху до реформування конституційних засад судової системи
Л Москвич
Право України, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20