Ірина Шопіна, Ирина Шопина,  Iryna Shopina
Ірина Шопіна, Ирина Шопина, Iryna Shopina
Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
І Шопіна, СС Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19688, 2018
88*2018
Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України: монографія
ІМ Шопіна
НДІ М-ва внутр. справ України. Київ, 2012
462012
Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 1055-1061, 2011
322011
Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар
Р Калюжний, М Іншин, І Шопіна
31*2013
Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України/Ірина Миколаївна Шопіна
ІМ Шопіна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2004
252004
Науково-практичний коментар/за ред. ОО Погрібного, МІ Іншина, ІМ Шопіної
К законів про працю України
К.: Правова єдність, 2009
21*2009
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
РА Калюжний, МІ Іншин, ІМ Шопіна
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
21*2008
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) /За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С.Венедіктова
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ШІМ ін.
202006
Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія.
І Шопіна, К Бєляков, С Онопрієнко
http://ippi.org.ua/sites/default/files/kultura_internet.pdf, 2018
19*2018
Науково-практичний коментар (АТ Комзюк, ОО Погрібний, РА Калюжний та ін
М кодекс України
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність, 2008
17*2008
союзі та в Україні/за ред. докт. юрид. наук МІ Іншина
П регулювання безпеки харчування в Європейському
К.: Центр учбової літератури, 2007
15*2007
Кодекс про адміністративні правопорушення: Науковопрактичний коментар/РА Калюжний, АТ Комзюк, ОО Погрібний та ін.;–2-ге вид
НП Матюхіна
К.:«Правова єдність, 2008
13*2008
Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України
В Венедіктов, М Іншин, М Клемпарський, І Шопіна
132003
Запозичена праця»: перспективи правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 129-135, 2006
12*2006
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
ІМ Пєтков, С.В., Армаш, Н.А., Шопіна
11*2020
Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України
І Шопіна
Наука і правоохорона, 141-145, 2018
92018
Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни
ІМ Шопіна, ОО Гущин
Форум права, 144–148-144–148, 2017
72017
Щодо правової регламентації функціонування центральних органів виконавчої влади
ІМ Шопіна
Публічне право, 65-71, 2011
72011
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ ЯК КАТЕГОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
ІМ Шопіна
ПРАВОВІ ЧИТАННЯ, 382, 2018
52018
Щодо визначення поняття ефективності професійної діяльності слідчих ОВС України
ІМ Шопіна
Право і безпека, 160-164, 2003
42003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20