Подписаться
Ірина Шопіна, Ирина Шопина,  Iryna Shopina
Ірина Шопіна, Ирина Шопина, Iryna Shopina
Другие именаШопіна І.М., І. Шопіна
Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
І Шопіна, СС Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19688, 2018
162*2018
Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 1055-1061, 2011
932011
Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ІМ Шопіна
НДІ М-ва внутр. справ України. Київ, 2012
852012
Науково-практичний коментар/за ред. ОО Погрібного, МІ Іншина, ІМ Шопіної
К законів про працю України
К.: Правова єдність, 2009
80*2009
Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія.
І Шопіна, К Бєляков, С Онопрієнко
http://ippi.org.ua/sites/default/files/kultura_internet.pdf, 2018
45*2018
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
РА Калюжний, МІ Іншин, ІМ Шопіна
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
40*2008
Феномен адміністративно-правового забезпечення в адміністративному праві України
І Шопіна
Наука і правоохорона, 141-145, 2018
392018
Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар
РА Калюжний, АТ Комзюк, ОО Погрібний
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
382008
Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України/Ірина Миколаївна Шопіна
ІМ Шопіна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2004
372004
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) /За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С.Венедіктова
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ШІМ ін.
282006
Globalization and its negative impact on the global economy
I Shopina, O Oliinyk, V Finaheiev
Baltic Journal of Economic Studies 3 (5), 457-461, 2017
242017
CYBERSECURITY: LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT IN LEADING COUNTRIES, NATO AND EU STANDARDS.
I Shopina, D Khomiakov, N Khrystynchenko, S Zhukov, D Shpenov
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (3), 2020
222020
Організаційно-правові засади професійної подготовки персоналу органів внутрішніх справ України
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ММ Клемпарський, ІМ Шопіна
212003
союзі та в Україні/за ред. МІ Іншина
П регулювання безпеки харчування в Європейському
К.: Центр учеб. літ 304, 2007
20*2007
Запозичена праця»: перспективи правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 129-135, 2006
202006
Development of Integrity and Intolerance to Corruption in the System of Preparation for Military Service.
I Shopina, N Khrystynchenko, I Koropatnik, D Khomiakov, M Zaitsev
Journal of Curriculum and Teaching 11 (3), 112-120, 2022
192022
Щодо правової регламентації функціонування центральних органів виконавчої влади
ІМ Шопіна
Публічне право 3, 65-71, 2011
192011
Науково-практичний коментар (АТ Комзюк, ОО Погрібний, РА Калюжний та ін
М кодекс України
К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність, 2008
192008
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
ІМ Пєтков, С.В., Армаш, Н.А., Шопіна
14*2020
Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни
ІМ Шопіна, ОО Гущин
Форум права, 144–148-144–148, 2017
142017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20