Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок XX ст.--початок 1960-х рр.): монографія
ОЄ Мисечко
Полісся, 2008
162008
Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету …, 2010
152010
Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-178, 2004
112004
Методика навчання англійської мови у середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів
ОЄ Мисечко
Житомир: Полісся, 87, 2002
102002
Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
Т Литньова
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2010
92010
Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.)
ОЄ Мисечко
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, 2011
82011
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.)
НМ Андрійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
82010
Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти
ГВ Кузнєцова
Донецький нац. ун-т.–Донецьк, 2008.–23с, 0
8
Особливості надходження і перерозподілу пеструктурпих вуглеводів та елементів живлення між органами рослин томатів за дії фолікуру
ВГ Кур'ята, ОО Кравець
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія 42, 71-76, 2017
72017
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.)
НМ Андрійчук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011
72011
Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальноосвітньої середньої освіти
ТВ Литньова
І. Франка, 2009
62009
Європейські орієнтири в розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов
ОЄ Мисечко
Шлях освіти, 19-23, 2012
52012
Про види семантичних зрушень у фразеологізмах (на матеріалі сучасної англомовної прози)
ГВ Кузнєцова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 7 (1), 150-157, 2004
52004
Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності
МВ Байда
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016
42016
Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу)
ГВ Кузнєцова
Наукові записки.-Випуск 89 (5).-Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 …, 2010
42010
Підготовка вчителя для народних шкіл України (кінець XIX–початок XX століття) як науково методологічна проблема
НМ Андрійчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 79-83, 2009
42009
Становлення професійної підготовки вчителя іноземної мови в Україні як системи
О Мисечко
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2008
42008
Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-73, 2003
42003
Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання
ОО Макаревич
Молодий вчений, 2015
32015
Алюзія як лінгвістичне явище
ГВ Кузнєцова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія …, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20