Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості надходження і перерозподілу неструктурних вуглеводів та елементів живлення між органами рослин томатів за дії фолікуру
ВГ Кур’ята, ОО Кравець
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 71-76, 2017
232017
Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок XX ст.--початок 1960-х рр.): монографія
ОЄ Мисечко
Полісся, 2008
232008
Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.)
ОЄ Мисечко
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, 2011
192011
Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності
НП Плахотнюк
Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету …, 2010
192010
Особливості анатомічної будови стебла томатів сорту Солероссо за дії фолікуру
ОО Кравець
Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference,«Vědecký průmysl …, 0
17
Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ
ОЄ Мисечко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-178, 2004
162004
Методика навчання англійської мови у середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів
ОЄ Мисечко
Житомир: Полісся, 87, 2002
132002
Мезоструктурна організація листків томатів за дії етиленпродуценту есфону
ОО Кравець
Materialy XIII Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji,«Naukowa mysl …, 0
13
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.)
НМ Андрійчук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011
122011
Регуляція морфогенезу, перерозподілу асимілятів, азотовмісних сполук та продуктивності томатів за дії гібереліну й ретарданту фолікуру
ВГ Кур'ята, ОО Кравець
Физиология растений и генетика, 95-104, 2018
112018
Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
Т Литньова
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2010
112010
Вплив екзогенного гібереліну на гістогенез стебла томатів сорту Солероссо
ОО Кравець
Материали за XIII международна научна практична конференция,«Achievement of …, 0
11
Вплив есфону на формування листкової поверхні та анатомічної будови листка томатів
ОО Кравець
Materials of the XI International scientific and practical conference …, 0
11
Вплив триазолпохідного препарату фолікуру на вміст вуглеводів у рослин томатів
ОО Кравець, ВГ Кур’ята
Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference,«Věda a vznik-2017 …, 2017
102017
Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ–початок ХХІ століття)
ТВ Литньова
І. Франка, 2009
102009
Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання
ОО Макаревич
Молодий вчений, 2015
92015
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.)
НМ Андрійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
92010
Формування листкової поверхні та фотосинтетична продуктивність у томатів за дії есфону
ОО Кравець
Материали за, 35-36, 0
9
Особливості перерозподілу елементів мінерального живлення та продуктивність томатів за дї фолікуру та есфону
ОО Кравець, ВГ Кур’ята
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
82018
Фізіологічні основи застосування гібереліну та ретардантів різних типів у рослинництві
ОО Кравець, ОА Кравец, ВГ Кур’ята, ВГ Курьята
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018
82018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20