Матвіенко Олена  -   Matviienko Olena
Матвіенко Олена - Matviienko Olena
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу: Монографія
ОВ Матвієнко
К.: Ленвіт, 2005
652005
Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз
ОВ Матвієнко
К.: Ленвіт, 2005
552005
Метод конкретних педагогічних ситуацій
ОВ Матвієнко
К.: Українські пропілеї, 2001
552001
Основи виховання моралі у молодших школярів
ОВ Матвієнко
К.: Стилос, 1999
501999
Models and organisational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine
N Melnyk, N Bidyuk, A Kalenskyi, B Maksymchuk, N Bakhmat, ...
Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja 51 (1), 46-93, 2019
442019
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня
ОВ Матвієнко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
382010
Theoretical Basics of Preparation of Teachers to Pedagogical Interaction with Children of Various Age
O Matviienko
Toronto: Shiny Word Corp., Canada, 2014
352014
Виховання молодших школярів: теорія і технологія
ОВ Матвієнко
К.: ВД «Стилос, 2006
342006
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи
БА Максимчук
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.–Вінниця, 2007
302007
Готовність майбутнього вчителя початкової школи до творчої навчально-виховної діяльності
О Матвієнко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 238-244, 2012
292012
Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії
О Матвієнко
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2010
292010
Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності
ЛВ Бернадська
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.–Збірник …, 2009
272009
Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі
ОВ Матвієнко
К.: Стилос, 2003
252003
Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності
ОВ Матвієнко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01, 1999
241999
Pedagogical situations and tasks as a means of training for professional activity
O Matviienko
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2016
202016
Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання
ОВ Матвієнко
К.: Фоліант, 2005
202005
Theoretical bases of teacher’s professional formation
O Matviienko
Edizioni Magi− Roma, Italy., 2016
182016
Педагогічне спілкування вчителя як складова професійної готовності до педагогічної взаємодії в навчально-виховному середовищі школи першого ступеня
ОВ Матвієнко
НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
172011
Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема
ОВ Матвієнко, ОМ Затворнюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
162014
Практикум з курсу «Теорія виховання»
ОВ Матвієнко
К.: Стилос, 2001
162001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20