Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток Лтд, 2008
492008
Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій
ВМ Петрик, ОА Штоквиш, ВІ Полевий
К.: Росава, 28-29, 2006
432006
Соціолінгвістика: навчальний посібник
ЛІ Антошкіна, ГМ Красовська, ПІ Сигеда, ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд, 2007
302007
Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации
ВМ Петрик, ВВ Остроухов, АА Штоквиш, НН Присяжнюк
ВВ Остроухова, 2008
272008
Деонтологічний підхід в етиці бізнесу
ОС Сердюк
Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження.–2004.–Вип 11, 290-301, 2004
23*2004
Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність)
О Сухомлинов
Донецьк: Юго-Восток, 2006
92006
Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно–технічних навчальних закладів
ІА Добренко
Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2006
82006
Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз
ОО Сердюк
Грані, 26-31, 2014
72014
Сучаснi технологiї та засоби манiпулювання свiдомiстю, ведення iнформацiйних вiйн i спецiальних iнформацiйних операцiй
ВМ Петрик, ОА Штоквиш, ВI Полевий
62006
Війна пам’ятей. Образ Великої Перемоги як інструмент маніпуляції історичною свідомістю
О Штоквиш
Сторінка Українського інституту національної пам’яті, 2015
5*2015
Амбівалентність поняття пограниччя (на прикладі Кресів)
ОМ Сухомлинов
Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики.—Т …, 2007
52007
Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя
ОМ Сухомлинов, Я Проза
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 03 „Література слов’янських народів …, 2004
52004
Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів економічного вузу/ЛМ Тернавська
ЛМ Тернавская
–М.: РГБ, 2003.–189 с, 2003
52003
Особливості формування стресостійкості особистості у надзвичайних ситуаціях
ОО Сердюк
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.«Актуальні питання педагогіки та …, 0
5
Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine
IA Markina, AD Chykurkova, OA Dudziak, TL Opaliuk, IA Dobrenko
International Journal of Educational Management, 2019
42019
Мовна культурна та етнічна ідентифікація
СІ Здіорук, ОА Штоквиш
Онтологічні проблеми культури [Зб. наук. праць].–К.: Наукова думка, 1994
41994
Кримська образа: міф, його інструменталізація та геополітичні проекції
О Штоквиш, Б Короленко
Схід, 146-150, 2015
32015
Перспективи ареотологічної етики як однієї з концепцій етики бізнесу
О Сердюк
Філософська думка, 49-60, 2005
32005
Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології
ЛМ Тернавська, ОА Шауерман
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
22015
Босфорська цивілізація” як пограниччя сходу і заходу у книзі мемуарів Орхана Памука “Стамбул. Місто спогадів
ОМ Сухомлинов
Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20