Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток Лтд, 2008
422008
Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій
ВМ Петрик, ОА Штоквиш, ВІ Полевий
К.: Росава, 28-29, 2006
362006
Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации
ВМ Петрик, ВВ Остроухов, АА Штоквиш, НН Присяжнюк
ВВ Остроухова, 2008
262008
Соціолінгвістика: навчальний посібник
ЛІ Антошкіна, ГМ Красовська, ПІ Сигеда, ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд, 2007
232007
Деонтологічний підхід в етиці бізнесу
ОС Сердюк
Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження.–2004.–Вип 11, 290-301, 2004
23*2004
Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність)
О Сухомлинов
Донецьк: Юго-Восток, 2006
92006
Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно–технічних навчальних закладів
ІА Добренко
Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 2006
82006
Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз
ОО Сердюк
Грані, 26-31, 2014
62014
Мовна культурна та етнічна ідентифікація
СІ Здіорук, ОА Штоквиш
Онтологічні проблеми культури [Зб. наук. праць].–К.: Наукова думка, 1994
61994
Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя
ОМ Сухомлинов, Я Проза
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 03 „Література слов’янських народів …, 2004
52004
Війна пам’ятей. Образ Великої Перемоги як інструмент маніпуляції історичною свідомістю
О Штоквиш
Сторінка Українського інституту національної пам’яті, 2015
4*2015
Сучаснi технологiї та засоби манiпулювання свiдомiстю, ведення iнформацiйних вiйн i спецiальних iнформацiйних операцiй
ВМ Петрик, ОА Штоквиш, ВI Полевий
42006
Особливості формування стресостійкості особистості у надзвичайних ситуаціях
ОО Сердюк
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.«Актуальні питання педагогіки та …, 0
4
Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології
ЛМ Тернавська, ОА Шауерман
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
32015
Амбівалентність поняття пограниччя (на прикладі Кресів)
ОМ Сухомлинов
Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики.—Т …, 2007
32007
Перспективи ареотологічної етики як однієї з концепцій етики бізнесу
О Сердюк
Філософська думка, 49-60, 2005
32005
Кримська образа: міф, його інструменталізація та геополітичні проекції
О Штоквиш, Б Короленко
Схід, 146-150, 2015
22015
Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві [Електронний ресурс]
О Штоквиш
Юридичний журнал, 2009-1, 2007
22007
Етнічний тероризм» як один із ризиків глобалізаційних процесів
О Штоквиш
Проблеми безпеки особистості, суспільства, держави: Інформаційно-аналітичний …, 2006
22006
Соціально-історичні контексти прояву культурного пограниччя (на прикладі Кресів)
О Сухомлинов
Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості.–Донецьк, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20