Ольга Осадча , Olga Osadcha
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Звітність підприємств: підручник
СО Левицька, ЯВ Лебедзевич, ОО Осадча
Київ: Центр учбової літератури, 2012
222012
Критерії ефективності документаційних процесів
С Левицька, О Осадча
Бухгалтерський облік і аудит, 10-17, 2012
122012
Відображення результатів діяльності у формах фінансової звітності підприємства
О Левицька
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_6/pdf …, 0
11
Облік і звітність в оподаткуванні:[підручник]
СО Левицька, СВ Свірко, ОО Осадча
Рівне: НУВГП, 2013
102013
Основні аспекти формування та відображення інформації щодо фінансових результатів у сучасних облікових концепціях
ОО Осадча
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
92013
Концептуальні поняття складових документообігу на вітчизняних підприємствах
СО Левицька, ОО Осадча
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 79-81, 2011
92011
Обліково-аналітичне забезпечення соціального капіталу в сучасних економічних умовах
ОО Осадча
ЖДТУ, 2016
72016
Інформаційне забезпечення результатів господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи:[монографія]
ОО Осадча
Рівне: НУВГП, 2015
72015
Особливості оцінки та обліку оприбуткування і використання запасів, що надійшли на безоплатній основі
ІА Косата
Бізнес Інформ, 327-331, 2014
72014
Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера
ІЙ Плікус, ТА Жукова, ОО Осадча, АО Осадчая
Класичний приватний університет, 2019
52019
Управлінський облік в контексті аналізу формування прибутку від операційної діяльності
ОО Осадча
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
52013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»
ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
4*2016
Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності
ОО Осадча
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
42016
Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку
ОО Левицька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
42011
Особливості методології обліку інноваційної діяльності
ОО Левицька
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2008
42008
Інновації: їх сутність, класифікація, роль та значення для суб’єктів господарювання
ОО Левицька
Зб. наук. пр.„Вісник Національного університету водного господарства та …, 0
4
Обліково-інформаційне забезпечення господарської діяльності: функціонально-методичні підходи на сучасному етапі економічних трансформацій
ОО Осадча
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2015
32015
Інформаційна складова податкового менеджменту на мікрорівні в контексті сталого національного розвитку
СО Левицька, ОО Осадча
Бізнес Інформ, 332-337, 2014
32014
Інтеграція нефінансових показників у звітність суб’єкта господарської діяльності
ТС Сікорська, ОО Осадча
Молодий вчений, 38-41, 2014
32014
Аналіз системи оподаткування підприємства в контексті сучасних економічних трансформацій
ОО Осадча
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20