Ewa Łodygowska
Ewa Łodygowska
Uniwersytet Szczeciński
Подтвержден адрес электронной почты в домене usz.edu.pl - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Are children with myopia more intelligent? A literature review
D Czepita, E Łodygowska, M Czepita
Annales Academiae Medicae Stetinensis=Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej …, 2008
262008
Role of the organ of vision in the course of developmental dyslexia
D Czepita, E Łodygowska
Klinika Oczna 108, 110-113, 2006
152006
Academic motivation in children with dyslexia
E Łodygowska, M Chęć, A Samochowiec
The Journal of Educational Research 110 (5), 575-580, 2017
132017
Psychologia kontaktu z klientem
E Łodygowska, K Rajewska
Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001
92001
School phobia in children with dyslexia
E Łodygowska, D Czepita
Annales Academiae Medicae Stetinensis=Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej …, 2012
82012
On-line psychological support in the evaluation of specialists and future specialists in Poland
M Chęć, M Ligocka, M Maciejewska, J Samochowiec, E Łodygowska, ...
Computers in Human Behavior 64, 703-709, 2016
72016
Wybrane aspekty poczucia sprawstwa szkolnego u dzieci dys lektycznych z różnymi doświadczeniami terapeutycznymi
E Łodygowska
Niepublikowana praca doktorska, 2011
52011
Dysleksja a problemy emocjonalne dzieci i młodzieży - przegląd badań
E Łodygowska
Psychologia wieku rozwojowego. Norma - nietypowość - patologia, 101-117, 2017
42017
DYSLEKSJA A PROBLEMY EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY–PRZEGLĄD BADAŃ
E Łodygowska
PSYCHOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO., 101, 0
4*
Psychologiczny syndrom agresji adolescentów w kontekście funkcjonowania rodziny i rodziców
E Łodygowska, M Tyl
Psychologia Rozwojowa 23 (3), 23-37, 2018
32018
Związki między inteligencją emocjonalną a retrospektywną oceną postaw rodzicielskich
E Łodygowska, M Chęć
Psychologia Wychowawcza 59, 51-64, 2020
2020
Motywacja osiągnięć dorosłych z dysleksją rozwojową w kontekście retrospektywnej oceny zachowań nauczycieli
E Łodygowska
Psychologia Rozwojowa 24 (3), 61-75, 2019
2019
Coping styles and aggressiveness in adolescents
E Łodygowska, N Hendzelewska, M Tyl
Pomeranian Journal of Life Sciences 65 (2), 2019
2019
The relationship between emotional intelligence and retrospective ratings of parenting attitudes
E Łodygowska, M Chęć
Psychologia Wychowawcza, 126-139, 2019
2019
ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH-PORÓWNANIE STUDENTÓW PSYCHOLOGII I STUDENTÓW INNYCH KIERUNKÓW TŁO TEORETYCZNE
A Malinowska, N Nagórska, E Łodygowska
За зміст публікацій і правильність цитування відповільність несе, 296, 2019
2019
Temperament i struktura rodziny a nieprzystosowanie społeczne adolescentów w klasie szkolnej
M Chęć, E Łodygowska
Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych, 207-225, 2019
2019
Poziom lęku a styl radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych z dysleksją rozwojową
E Łodygowska
Pomeranian Journal of Life Sciences 65 (1), 113-119, 2019
2019
The effect of popular music on emotional reception of visual stimuli in middle school students
M Chęć, M Ligocka, E Łodygowska, J Samochowiec, A Samochowiec
Pomeranian Journal of Life Sciences 64 (4), 2018
2018
Тривога як медіатор локусу контролю у дітей із дислексією розвитку
E Łodygowska, W Szebanowa
Проблеми сучасної психології 40, 208-225, 2018
2018
Lęk jako mediator umiejscowienia kontroli u dzieci z dysleksją rozwojową
E Łodygowska, W Szebanowa
Проблеми сучасної психології/ Problem of modern psychology, 208-225, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20