Огар Олександр, Огар О.М., Ohar Oleksandr, Ohar O., Огарь Александр, Огарь А.Н., Ogar Alexander
Огар Олександр, Огар О.М., Ohar Oleksandr, Ohar O., Огарь Александр, Огарь А.Н., Ogar Alexander
Ukrainian State University of Railway Transport, Department of railway stations and junctions
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Напрямки удосконалення конструкцій гіркових горловин сортувальних пристроїв з позиції ресурсозбереження
ОМ Огар, ОВ Розсоха
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 29, 2007
282007
Аналіз і особливості конструкції гіркових горловин вітчизняних сортувальних пристроїв
ОМ Огар, ОВ Розсоха, СМ Светличний
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 57-64, 2007
252007
Дослідження ефективності застосування нових гіркових горловин
МІ Данько, ІВ Берестов, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Залізничний транспорт України, 18-21, 2008
152008
Розвиток теорії експлуатації та методів розрахунку конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок
ОМ Огар
дис.… д-ра техн. наук 5, 20, 2011
142011
Повышение ресурсосбережения и эффективности функционирования сортировочных горок при оптимизации продольного профиля
АН Огарь
Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта, 2002
142002
Аналіз існуючих методів оцінки конструкцій гіркових горловин
ОМ Огар
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 24-31, 2009
112009
Розробка методу комплексної оцінки конструкцій гіркових горловин
МІ Данько, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3), 30-33, 2009
92009
Методика оптимизации значений уклонов элементов продольного профиля сортировочных горок
АН Огарь
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний …, 2001
72001
Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями
ОМ Огар, МА Асєєв, ОА Іваненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
62016
Визначення інтенсивностей відмов та відновлення підсистем сортувальної гірки
ОМ Огар, ОВ Розсоха, ОМ Костєнніков
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 3-12, 2012
62012
Удосконалення наукового підходу до розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок
ОМ Огар
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3), 11-15, 2009
62009
Підвищення якості регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованихсортувальних гірках
ОМ Огар, ОС Губачова, ЛА Страна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-13, 2012
52012
Удосконалення методу розрахунку додаткового питомого опору від середовища і вітру при моделюванні скочування вагонів з гірки
ОМ Огар
Зб. наук. праць „Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту …, 2009
52009
Науковий підхід до визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок
ОМ Огар
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 18, 2009
52009
Дослідження впливу конструктивних параметрів поздовжнього профілю насувної частини гірок на витрати палива при розформуванні составів
ТВ Бутько, ОМ Огар, МП Топчієв
Міжвузівський збірник наукових праць Української державної академії …, 2003
52003
Функционирование систем управления безопасностью движения на железных дорогах Украины и России
ОМ Огар, ЮО Пазойський, ОВ Розсоха, ОА Сідраков, ЮВ Смачило
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
42015
Удосконалення методики економічного порівняння варіантів технічного оснащення сортувальних пристроїв
ІВ Берестов, ОМ Огар, МЮ Куценко, ОВ Розсоха
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2010
42010
Інтелектуальна підтримка процесів прийняття рішень при регулюванні швидкості скочування відчепів з гірки
ОМ Огар
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 39-44, 2010
42010
Представлення параметрів метеорологічних умов при розрахунках гірки і моделюванні сортувального процесу
ОМ Огар, ОС Губачова, СО Бантюкова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3), 4-7, 2010
42010
Математична модель для визначення оптимальних конструктивно–технологічних параметрів сортувальних гірок
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (37)), 4-8, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20