Подписаться
Огар Олександр, Огар О.М., Ohar Oleksandr, Ohar O., Огарь Александр, Огарь А.Н., Ogar Alexander
Огар Олександр, Огар О.М., Ohar Oleksandr, Ohar O., Огарь Александр, Огарь А.Н., Ogar Alexander
Ukrainian State University of Railway Transport, Department of railway stations and junctions
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз і особливості конструкції гіркових горловин вітчизняних сортувальних пристроїв
ОМ Огар, ОВ Розсоха, СМ Светличний
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 57-64, 2007
292007
Напрямки удосконалення конструкцій гіркових горловин сортувальних пристроїв з позиції ресурсозбереження
ОМ Огар, ОВ Розсоха
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 29, 2007
292007
Дослідження ефективності застосування нових гіркових горловин
МІ Данько, ІВ Берестов, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Залізничний транспорт України, 18-21, 2008
182008
Розвиток теорії експлуатації та методів розрахунку конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок
ОМ Огар, АН Огарь
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
172011
Аналіз існуючих методів оцінки конструкцій гіркових горловин
ОМ Огар, ВІ Мойсеєнко, ОВ Розсоха
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 24-31, 2009
162009
Повышение ресурсосбережения и эффективности функционирования сортировочных горок при оптимизации продольного профиля
АН Огарь
Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта, 2002
152002
Методика оптимизации значений уклонов элементов продольного профиля сортировочных горок
АН Огарь
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний …, 2001
152001
Розробка методу комплексної оцінки конструкцій гіркових горловин
МІ Данько, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (42)), 30-33, 2009
112009
Аналіз конструкції поздовжнього профілю насувної частини сортувальних пристроїв станцій залізниць України
МП Топчієв, ВС Алєйник, ІВ Берестов, МІ Данько, ОМ Огар
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2004
10*2004
Науковий підхід до визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок
ОМ Огар
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 18, 9-16, 2009
92009
Дослідження впливу конструктивних параметрів поздовжнього профілю насувної частини гірок на витрати палива при розформуванні составів
ТВ Бутько, ОМ Огар, МП Топчієв
Міжвузівський збірник наукових праць Української державної академії …, 2003
92003
Визначення інтенсивностей відмов та відновлення підсистем сортувальної гірки
ОМ Огар, ОВ Розсоха, ОМ Костєнніков
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 3-12, 2012
82012
Удосконалення наукового підходу до розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок
ОМ Огар
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (3 (41)), 11-15, 2009
82009
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГіЧНИХ ПАРАМЕТРіВ СОРТУВАЛЬНИХ ГіРОК
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (37)), 4-8, 2009
72009
Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями
ОМ Огар, МА Асєєв, ОА Іваненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
62016
Інтелектуальна підтримка процесів прийняття рішень при регулюванні швидкості скочування відчепів з гірки
ОМ Огар
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 39-44, 2010
62010
Сфери застосування нових гіркових горловин
ОМ Огар, ОВ Розсоха
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 17, 5-8, 2009
62009
Математична модель визначення раціонального варіанту механізації сортувальних гірок при застосуванні нових конструкцій гіркових горловин
МІ Данько, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 19, 5-12, 2009
62009
До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (3 (38)), 56-60, 2009
62009
Представлення параметрів метеорологічних умов при розрахунках гірки і моделюванні сортувального процесу
ОМ Огар, ОС Губачова, СО Бантюкова
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (3 (46)), 4-7, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20