Василь Шинкарук
НазваПосиланняРік
Основні напрями модернізації структури вищої освіти України
В Шинкарук
Вища школа 5, 3-17, 2007
882007
Категорії модусу і диктуму у структурі речення: Монографія
ВД Шинкарук
Чернівці: Рута, 19-38, 2002
672002
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
612004
Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко
– К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003
402003
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
402003
Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України
ВД Шинкарук, МК Чаковський X
Вища школа, 12-28, 2008
312008
СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ
ВД Шинкарук, МЯ Плющ, МП Баган
– Чернівці: «Рута»,, 2001
31*2001
Ступені фразеологізації речень
МІ Личук, ВД Шинкарук
Чернівці: Рута 136, 2001
312001
Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру: монографія
ММ Телеки, ВД Шинкарук
Київ: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007
292007
Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові : монографія
НМ Попович, ВД В.Д.Шинкарук
– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
22*2011
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
142004
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004
142004
Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки
ВД Шинкарук, ЛБ Шутак
Чернівці: Рута, 2002
142002
Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень : монографія
ВД Шинкарук, ГВ Навчук
– Тернопіль: Видавництво Астон,, 2007
122007
Формально синтаксичні та функціонально семантичні особ ливості окличних речень у сучасній українській мові
ГВ Навчук, ВД Шинкарук
Тернопіль: Астон 200, 2007
122007
Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посібник/[МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабик]
МФ Степко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
122004
Репрезентації модусних категорій у сучасній українській мові
ВД Шинкарук
Мовознавство.–1999.–ғ, 2-3, 1999
121999
Дискурсивні висловлювання в сучасній українській мові
ВД Шинкарук
Мовознавство, 1996
121996
Особливості реченнєвих структур з емоційно-оцінними значеннями
ВД Шинкарук
Studia Linguistica.− Випуск, 29-37, 2011
92011
Вища освiта України i Болонський процес: навчальний посiбник за редакцiєю ВГ Кременя
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубiнко, II Бабин
82004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20