Василь Шинкарук
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні напрями модернізації структури вищої освіти України
В Шинкарук
Вища школа 5, 3-17, 2007
992007
Категорії модусу і диктуму у структурі речення: Монографія
ВД Шинкарук
Чернівці: Рута, 19-38, 2002
742002
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
592004
Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко
– К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003
432003
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
432003
Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України
В Шинкарук, МК Чаковський X
Вища школа 9, 12-28, 2008
362008
Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру: монографія
ММ Телеки, ВД Шинкарук
К.: Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2007
352007
СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ
ВД Шинкарук, МЯ Плющ, МП Баган
– Чернівці: «Рута»,, 2001
35*2001
Ступені фразеологізації речень
МІ Личук, ВД Шинкарук
Чернівці: Рута 136, 2001
352001
Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові : монографія
НМ Попович, ВД В.Д.Шинкарук
– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
22*2011
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
172004
та ін.]; під ред. СМ Ніколаєнка.-[Частина 3]
О засади розвитку вищої освіти України, МФ Степ-ко, ЯЯ Болюбаш, ...
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
152006
Репрезентації модусних категорій у сучасній українській мові
ВД Шинкарук
Мовознавство.–1999.–ғ, 2-3, 1999
141999
Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень : монографія
ВД Шинкарук, ГВ Навчук
– Тернопіль: Видавництво Астон,, 2007
132007
Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові
ГВ Навчук, ВД Шинкарук
Тернопіль: Астон 200, 2007
132007
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004
132004
Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посібник/[МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабик]
МФ Степко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
122004
Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки
ВД Шинкарук, ЛБ Шутак
Чернівці: Рута, 2002
122002
Дискурсивні висловлювання в сучасній українській мові
ВД Шинкарук
Мовознавство, 1996
121996
Граматика української мови
О Олійник, В Шинкарук, Г Гребницький
К.: Кондор, 277-284, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20