Follow
Анатолій Мокій
Анатолій Мокій
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародні організації
АІ Мокій, ТП Яхно, ІГ Бабець
Центр учбової літератури, 2011
602011
Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації
А Мокій
Львів: Коопосвіта, 1999
571999
Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm
A Krysovatyy, A Mokiy, R Zvarych, I Zvarych
Economic annals-XXI, 4-9, 2018
262018
Академічна мобільність: виклики і загрози для людського капіталу України
АІ Мокій, ІА Лапшина
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 14-17, 2009
212009
Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека
ВГ Андрійчук, ОС Власюк, АІ Мокій, ВП Титаренко
К.: НІСД, 1996
211996
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
172014
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
172014
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри
Є Савельєв, О Кузьмін, А Мельник, О Сохацька, О Кириленко, ...
Журнал європейської економіки 7 (1), 6-29, 2017
152017
Міжнародний інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ОП Осідач, ІГ Бабець
Львів: видавництво ЛКА, 2004
132004
Dynamic characteristics of the interconnections urging the construction enterprises development and regions economic growth
A Mokiy, O Ilyash, Y Pynda, M Pikh, V Tyurin
TEM Journal 9 (4), 1550, 2020
122020
Стратегія та механізми зміцнення просторовоструктурної конкурентоспроможності регіону: монографія
АІ Мокій, ТГ Васильціва
Львів: Ліга Прес, 2010
122010
Основні аспекти забезпечення інформаційної підсистеми інноваційної моделі транскордонного співробітництва
А Мокій, І Бабець
Зовнішньоекономічний кур’єр, 15-18, 2006
122006
Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України. Аналітична записка
А Мокій, О Дацко
К.: НІСД, 2015
102015
Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
А Мокій, Ю Полякова, Ю Слюсарчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки
ВС Будкін, ЮВ Макогон
102000
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
10
Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України
АІ Мокій, НВ Павліха, НС Науменко, ОІ Дацко
Регіональна економіка 4, 17-27, 2018
92018
Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів
АІ Мокій, НА Мікула, ОІ Дацко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
92013
Соціально-філософський аналіз причин і механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві
Ю Кривенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 217-221, 2011
92011
Митна політика в системі захисту внутрішнього ринку
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ІЮ Фільченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 70-74, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20