Анатолій Мокій
Анатолій Мокій
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації
А Мокій
Львів: Коопосвіта, 1999
551999
Міжнародні організації
АІ Мокій, ТП Яхно, ІГ Бабець
Центр учбової літератури, 2011
412011
Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека
ВГ Андрійчук, ОС Власюк, АІ Мокій, ВП Титаренко
К.: НІСД, 1996
171996
Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm
A Krysovatyy, A Mokiy, R Zvarych, I Zvarych
Економiчний часопис-XXI 174 (11-12), 4-9, 2018
122018
Академічна мобільність: виклики і загрози для людського капіталу України
АІ Мокій, ІА Лапшина
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 14-17, 2009
122009
Міжнародний інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ОП Осідач, ІГ Бабець
Львів: видавництво ЛКА, 2004
122004
Основні аспекти забезпечення інформаційної підсистеми інноваційної моделі транскордонного співробітництва
А Мокій, І Бабець
Зовнішньоекономічний кур’єр, 15-18, 2006
112006
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
102014
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
102014
Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки
ВС Будкін, ЮВ Макогон
92000
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
9
Соціально-філософський аналіз причин та механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві
Ю Кривенко
Науковий Вісник Чернівецького університету. Зб-к наук. праць. Філософія …, 2011
82011
Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону: монографія/За ред. АІ Мокія, ТГ Васильціва
АІ Мокій
Львів: Ліга Прес, 2010
82010
Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України
А Мокій, ОІ Дацко
К.: НІСД, 2015
72015
Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
А Мокій, Ю Полякова, Ю Слюсарчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
72011
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
Режим доступу: http://www. niss. lviv. ua, 2011
72011
Підвищення конкурентоспроможності України в умовах світової фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс]
АІ Мокій
Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія.–Луцьк, 1-11, 2009
72009
ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХХІ СТОЛІТТЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІРИ
Є Савельєв, О Кузьмін, А Мельник, О Сохацька, О Кириленко, ...
Журнал європейської економіки 7 (1), 6-29, 2017
62017
Митна політика в системі захисту внутрішнього ринку
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ІЮ Фільченко
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 6, 70-74, 2015
62015
The development of social entrepreneurship in the context of strengthening the economic security of depressed areas
AI Mokiy, OI Datcko
Ekonomichna bezpeka i pіdpryyemnytstvo 1 (53), 155-166, 2014
62014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20