Підписатись
Анатолій Мокій
Анатолій Мокій
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації
А Мокій
Львів: Коопосвіта, 1999
561999
Міжнародні організації
АІ Мокій, ТП Яхно, ІГ Бабець
Центр учбової літератури, 2011
492011
Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека
ВГ Андрійчук, ОС Власюк, АІ Мокій, ВП Титаренко
К.: НІСД, 1996
191996
Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm
A Krysovatyy, A Mokiy, R Zvarych, I Zvarych
Economic annals-XXI, 4-9, 2018
182018
Академічна мобільність: виклики і загрози для людського капіталу України
АІ Мокій, ІА Лапшина
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 14-17, 2009
172009
Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри
Є Савельєв, О Кузьмін, А Мельник, О Сохацька, О Кириленко, ...
Журнал європейської економіки 7 (1), 6-29, 2017
152017
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
132014
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
132014
Міжнародний інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ОП Осідач, ІГ Бабець
Львів: видавництво ЛКА, 2004
122004
Основні аспекти забезпечення інформаційної підсистеми інноваційної моделі транскордонного співробітництва
А Мокій, І Бабець
Зовнішньоекономічний кур’єр, 15-18, 2006
112006
Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku
Z Varnaliy, AI Mokiy, OF Novikov
K.: Znannia Ukrainy, 498, 2005
112005
Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
А Мокій, Ю Полякова, Ю Слюсарчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Стратегія та механізми зміцнення просторовоструктурної конкурентоспроможності регіону: монографія
АІ Мокій, ТГ Васильціва
Львів: Ліга Прес, 2010
102010
Підвищення ефективності інституційного середовища як чинник детінізації економіки: Аналітична записка
АІ Мокій, МІ Флейчук
URL: http://www. niss. gov. ua/articles/716, 0
10
Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України. Аналітична записка
АІ Мокій, ОІ Дацко
К.: НІСД, 2015
92015
Соціально-філософський аналіз причин і механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві
Ю Кривенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 217-221, 2011
92011
Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки
ВС Будкін, ЮВ Макогон
92000
Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу
ЛІ Дацко, АІ Мокій, МЮ Марченко
Фінанси України, 95-109, 2013
82013
Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів
АІ Мокій, НА Мікула, ОІ Дацко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
82013
Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС
АІ Мокій, НЮ Федоришин
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип 12, 144-153, 2007
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20