Усов Максим Анатолійович (ORCID: 0000-0003-0520-7513)
Усов Максим Анатолійович (ORCID: 0000-0003-0520-7513)
НТУ "ХПІ", ННІ ЕММБ, кафедра економіки і маркетингу, к.е.н., старший викладач
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна привабливість інноваційних проектів
МА Усов, ОО Гаврись, СВ Сусліков
Приазовський економічний вісник : електрон. наук. журн., С. 189-194., 2019
52019
Понятійний апарат та склад інноваційно-інвестиційного комплексу
МА Усов
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Проблемы комплексной оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов
ССП Усов М. А.
ISJ Theoretical & Applied Science., 46-52, 2018
42018
До питання застосування методу аналізу ієрархій
МА Усов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
22019
Використання модернізованого методу оптимізації цільових споживчих функцій під час обгрунтування застосування технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики
СВ Сусліков, ОО Гаврись, МА Усов
Інвестиції: практика та досвід, 24-29, 2019
22019
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЛАНІВ
Усов М.А., Сусліков С.В.
XXVII міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології …, 2019
2*2019
Сутність інвестиційної привабливості, як напрям залучення інвестиційних ресурсів
МА Усов
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
22018
ЗАДАНИЕ МЕТРИКИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ААФ М. А. Усов
Вестник науки и образования Северо-Запада России, 6, 2015
22015
Оцінювання економічної ефективності інвестицій
МА Усов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Завдання рівномірної випадкової величини при оцінці інвестиційних проектів
МА Усов
НТУ" ХПІ", 2016
12016
ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОВАРІАНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
АОФ М. А. Усов
Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА …, 2016
12016
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
12012
Стратегічні проблеми оновлення промислового виробництва України в сучасних умовах
СП Сударкіна, МІ Ларка, АІ Яковлев, ОП Косенко, ОМ Кітченко, ...
Друкарня" Мадрид", 2020
2020
Зовнішні фактори та їх вплив на процес стратегічного планування в промисловості
СВЧ М. А. Усов
Стратегічні проблеми оновлення промислового виробництва України в сучасних …, 2020
2020
Економіка підприємства
ОО Гаврись, РГ Майстро, МО Гаврись, МА Усов
2019
Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних розробок
МА Усов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни" Інфраструктура національного ринку"
МА Усов
2019
Синергетичний ефект спільної реалізації інноваційно-інвестиційних проектів
МА Усов, СВ Сусліков
Міжнародний центр наукових досліджень, 2019
2019
Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів підприємства
ЄЛ Андрєєва, МА Усов, ВА Берлет
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20