Iryna Tsaryk / Ирина Царик
Iryna Tsaryk / Ирина Царик
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки: монографія
ІМ Царик
Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та …, 2011
372011
Соціальна відповідальність банків та необхідність впливу на неї держави
Л Волошок, І Царик
Вісник НБУ, 10-13, 2008
142008
Міжнародний досвід регулювання соціальної відповідальності бізнесу та перспективи його застосування в Україні
ІМ Царик
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010
132010
Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств
М Дейч, О Панькова, А Колот, І Царик, Н Піроженко, М Мурашко, ...
102017
Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу
ЛП Марчук
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
82014
Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності
ІМ Царик
Причорноморські економічні студії, 89-93, 2017
62017
Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в умовах циклічності економіки
ІМ Царик
Актуальні проблеми економіки, 115, 2011
62011
Соціальна відповідальність бізнесу та її державне регулювання як складова стратегії сталого розвитку http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum
ІМ Царик
Ekpr/2010_40/statti/30. pdf, 2010
62010
Перспективи економіко-правового регулювання соціальної відповідальності бізнесу
ІМ Царик
Економічний форум, 258-262, 2014
52014
Перспективи економіко-правового регулювання соціальної відповідальності бізнесу
ІМ Царик
Економічний форум, 258-262, 2014
52014
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні
ІМ Царик
Формування ринкових відносин в Україні, 49-52, 2008
52008
Еволюція наукової думки щодо соціальної відповідальності бізнесу
ДО Баюра, ІМ Царик, НМ Черниш
Формування ринкових відносин в Україні, 128-134, 2012
22012
Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі
ІМ Царик
Формування ринкових відносин в Україні, 102-107, 2012
22012
Potreby osobystosti ta kolektyvu pry realizatsii kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu
II Kychko, IM Tsaryk
Needs of the individual and the collective in the implementation of …, 2009
22009
Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця
ІМ Царик, ОІ Черниченко, НМ Черниш
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Методика оцінки соціальних інвестицій бізнесу
ІМ Царик, ОВ Михайловська
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
12012
The assessment perspectives of business social investment in the context of sustainable development
ІІ Кичко, ІМ Царик, ГС Лопушняк
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Управління персоналом та економіка праці: метод. вказівки до виробничої практики для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління персоналом та економіка …
АВ Холодницька
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Державне регулювання зайнятості. Методичні вказівки до проведення семінарських занять студентів спеціальностей 7.03050501, 8.03050501–«Управління персоналом та економіка праці …
ЛІ Борисенко, ІМ Царик
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ
АМ Москаленко, ІМ Царик
Маркетинг 12 (14.10), 4, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20