Людмила Сагер, Liudmyla Sager (Saher)
Людмила Сагер, Liudmyla Sager (Saher)
Сумський державний університет, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, кафедра маркетингу та УІД
Підтверджена електронна адреса в kmm.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання
ВВ Божкова, ВВ Божкова, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
392010
Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством
ЛЮ Сагер
Маркетинг і менеджмент інновацій, 128-136, 2011
142011
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Построение организационно-экономического механизма управления коммуникациями промышленного предприятия
ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
СибАК, 2013
62013
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
62012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Стратегічний маркетинг
ВВ Божкова, ЮМ Мельник, ЛЮ Сагер, ВВ Божкова, ЮН Мельник, ...
Видавництво СумДУ, 2010
62010
Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій
ЮМ Мельник, ЮН Мельник, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер, НС Ілляшенко, ...
Cумський державний університет, 2016
52016
Стратегічне планування діяльності промислових підприємств на прикладі ТОВ «Імпульс»
ВВ Зарубіна, ЛЮ Сагер
Ефективна економіка.–2014, 0
5
Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємств
ЛЮ Сагер
Маркетинг і менеджмент інновацій, 66-73, 2012
42012
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
32018
Організаційно-економічні засади управління внутрішніми комунікаціями на промислових підприємствах
ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Вид-во СумДУ, 2014
32014
Logistic service in the innovative production distribution channels as its optimal structure factor
NV Haidabrus, OA Bilovodska, LY Saher
ВНЗ «Національна академія управління», 2014
22014
Удосконалення категорійного апарату комунікацій у системі управління підприємством
ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012
22012
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки
ВВ Божкова, ВВ Божкова, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Оціннювання маркетингових каналів промислового підприємства: методичний аспект
ЛО Сигида, ЛА Сигида, ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
ТОВ «Діса плюс», 2015
12015
Научные основы маркетинга инноваций
СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ОВ Прокопенко, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
12013
Научно-методические аспекты управления коммуникациями на промышленном предприятии
ЛЮ Сагер
Маркетинг и менеджмент инноваций, 66-73, 2012
12012
Дослідження ролі та значення комунікацій на підприємстві
ЛЮ Сагер, ЛЮ Сагер
Запорізький національний університет, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20