Аленін Юрій Павлович, Аленин Юрий Павлович
Аленін Юрій Павлович, Аленин Юрий Павлович
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1104, 2013
3842013
Процессуальные особенности производства следственных действий
ЮП Аленин
Одесса: Центрально-Украинское издательство 264, 2002
942002
Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика
ЮП Аленин
Одесса: Юрид. ин-т ОГУ, 1996
511996
Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року
ЮП Аленін
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 198-203, 2013
382013
Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення
ІВ Гловюк, ЮП Аленін, ЮП Аленин
272014
Поняття та система принципів кримінального провадження
ЮП Аленін, ВК Волошина
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 78-89, 2014
262014
Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі
Ю Аленін, Ю Гурджі
Право України, 30-32, 2003
222003
Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие
ЮП Аленин, ВВ Тищенко, ЛИ Аркуша
Харьков: Одиссей, 2006
202006
Расследование тяжких преступлений: науч.-практ. пособие
ЮП Аленин, ВВ Тищенко, ЛИ Аркуша
Харьков: Одиссей, 2006
202006
Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів
ЮП Аленін
ЮП Аленін, 1997
201997
Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки
Ю Аленін
Юридичний вісник, 89-94, 2013
192013
Особенности расследования тяжких преступлений против личности
ЮП Аленин, ВВ Тищенко
Одесса: Бахва, 15, 1996
191996
Шляхи вдосконалення початку досудового розслідування
ЮП Аленін
182013
Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого
ЮП Аленін
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип 44, 2008
172008
Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар.–Вид. 2-ге, допов. та перероб./за заг. ред. ВТ Маляренка, ЮП Леніна
ВТ Маляренко
Х.: Одіссей, 2010
13*2010
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження
ВВ Тіщенко, ЮП Аленін, ОП Ващук, АВ Мурзановська, ОО Торбас, ...
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 17, 106-158, 2015
102015
Локальний предмет доказування в кримінальному процесі
ЮП Аленін, ТВ Лукашкіна
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2009
102009
О структуре методики расследования преступлений
ЮП Аленин
Одеса: Астропринт, 1997
81997
Кримінально-процесуальне право України: підручник/за заг ред. ЮП Аленіна
ЮП Аленін
Х.: ТОВ «Одіссей, 2009
62009
О классификации очагов корыстно-насильственных преступлений
ЮП Аленин, ВВ Тищенко
Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном …, 1993
61993
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20