Підписатись
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Інші іменаResearch Center for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine, НДЦ ІПР НАНУ
Національна академія наук України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек 328, 6, 2003
731*2003
Налоги и налогообложение
И Майбуров
Litres, 2022
551*2022
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
516*2006
Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія
ЮБ Іванов, ПА Орлов, ОЮ Іванова
Х.: ІНЖЕК 352, 79, 2008
4002008
Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия
ЮБ Иванов, АН Тищенко, НА Дробитько, ОС Абрамова
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
3632004
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
3152005
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім «Інжек, 2003
315*2003
Податковий менеджмент: Навчальний посібник
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, АЯ Кізима, ВВ Карпова
Київ: Знання 525, 2008
302*2008
Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений
ЮБ Иванов
Харьков: ХГЭУ, 1997
2901997
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х. : Бизнес-Информ, 2000
2772000
Управління економічними та соціальними процесами підприємства. Монографія
МС Дороніна
Вид. ХДЕУ, 2002
263*2002
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
260*2007
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
ЮНИТИ-ДАНА, 2015
254*2015
Податкова система: підручник
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
K.: Атіка, 2006
230*2006
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко
Х.: Вд «ІНЖЕк 383, 2006
2072006
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
1562014
Альтернативні системи оподаткування: монографія
ЮБ Іванов
Харків: ХДЕУ–Торнадо 156, 2003
1372003
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ІНЖЕК, 2011
134*2011
Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов
ИА Майбуров, ЮБ Иванов
ООО" Издательство" Юнити-Дана", 2012
122*2012
Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект: монографія
ЮБ Іванов, ОЛ Єськов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 31, 2007
1212007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20