Підписатись
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Інші іменаResearch Center for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine, НДЦ ІПР НАНУ
Національна академія наук України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Х.: ІНЖЕК 328, 3, 2003
703*2003
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
501*2006
Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія
ЮБ Іванов, ПА Орлов, ОЮ Іванова
Х.: ІНЖЕК 352, 79, 2008
380*2008
Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия
ЮБ Иванов, АН Тищенко, НА Дробитько, ОС Абрамова
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
3502004
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
3122005
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім «Інжек, 2003
306*2003
Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений
ЮБ Иванов
Харьков: ХГЭУ, 1997
2941997
Податковий менеджмент: Навчальний посібник
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, АЯ Кізима, ВВ Карпова
Київ: Знання 525, 2008
291*2008
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х. : Бизнес-Информ, 2000
2782000
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
ЮНИТИ-ДАНА, 2015
254*2015
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2007
254*2007
Управління економічними та соціальними процесами підприємства. Монографія
МС Дороніна
Вид. ХДЕУ, 2002
253*2002
Податкова система: підручник
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
K.: Атіка, 2006
222*2006
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко
Х.: Вд «ІНЖЕк 383, 2006
1902006
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
1552014
Альтернативні системи оподаткування: монографія
ЮБ Іванов
Харків: ХДЕУ–Торнадо 156, 2003
1342003
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ІНЖЕК, 2011
129*2011
Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект: монографія
ЮБ Іванов, ОЛ Єськов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 31, 2007
1222007
Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов
ИА Майбуров, ЮБ Иванов
ООО" Издательство" Юнити-Дана", 2012
119*2012
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: Монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2004
1172004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20