Andrii Achasov
Andrii Achasov
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Parameters of interrill erodibility in the WEPP model
SY Bulygin, MA Nearing, AB Achasov
212002
Использование материалов космической и наземной цифровой фотосъемок для определения содержания гумуса в почвах
АБ Ачасов, ДИ Бидолах
Почвоведение, 280-286, 2008
182008
Использование интегрального анализа данных дистанционного зондирования и цифровых моделей рельефа при картографировании почвенного покрова черноземной зоны
СЮ Булыган, АБ Ачасов, ФН Лисецкий
Региональные геосистемы 21 (21 (140)), 2012
152012
Использование современных технологий при картографировании почвенного покрова Северной Донецкой Степи
АВ Шатохин, АБ Ачасов
Почвоведение, 790-798, 2005
152005
Деякі аспекти формалізації гідротермічних умов ґрунтоутворення
АБ Ачасов
Вісник аграрної науки, 17-21, 2006
142006
Dani dystantsiinoho zonduvannia yak osnova kartohrafuvannia gruntiv: ekonomichnyi aspect [Data of remote sensing as the basis of soil mapping: the economic aspect]
AB Achasov, HV Titenko, VI Kurilov
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Seriia …, 2015
92015
The use of space and ground digital photography for determining the humus content in soils
AB Achasov, DI Bidolakh
Eurasian soil science 41 (3), 249-254, 2008
92008
Параметры эродируемости почв в модели эрозии WEPP
СЮ Булыгин, МА Неаринг, АБ Ачасов
Почвоведение, 1397-1403, 2002
92002
Деякі аспекти картографування чорноземів з використанням матеріалів космічного зондування
АБ Ачасов, СР Трускавецький
Ґенеза, географія та екологія ґрунтів: зб. наук. праць Львівського нац. ун …, 2003
82003
Деякі аспекти картографування чорноземів з використанням матеріалів космічного зондування
АБ Ачасов, СР Трускавецький
Ґенеза, географія та екологія ґрунтів: зб. наук. праць Львівського нац. ун …, 2003
82003
Деякі закономірності формування параметрів ерозійної стійкості ґрунтів
СЮ Булигін, АБ Ачасов, ОБ Міренська
Агрохімія і ґрунтознавство, 81-87, 2000
72000
Оцінка і прогноз якості земель: навч. посібник/[СЮ Булигін, АВ Барвінський, АО Ачасова, АБ Ачасов]/Харк. нац. аграр. ун-т
СЮ Булигін
Х, 2008
6*2008
Ispolzovanie materialov kosmicheskoy i nazemnoy tsifrovoy fotosemok dlya opredeleniya soderzhaniya gumusa v pochvah [Use of materials space and land digital photographings for …
AB Achasov, DI Bidolah
Eurasian Soil Science 3, 280-286, 2008
62008
Можливості сучасних методів одержання просторової інформації про параметри ґрунтів [Електронний ресурс]
АБ Ачасов
Наукові доповіді НАУ, 1-7, 2007
62007
К вопросу влияния рельефа на гумусированность черноземов
АБ Ачасов
Почвоведение, 931-938, 2006
62006
Картографирование темно-серых лесных почв Украины по данным полевой спектрофотометрии
АВ Шатохин, АБ Ачасов
АВ Шатохин, АБ Ачасов, 159-167, 2001
62001
UAV usage for crop estimation
A Achasov, AO Achasova, AV Titenko, OY Seliverstov, AO Sedov
Bulletin of VN KhNU Karazina, series “Ecology 13, 13-18, 2015
52015
Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика
АБ Ачасов
–Київ, 2009
52009
Vykorystannia tsyfrovykh modelei reliefu pry doslidzhenni gruntovoho pokryvu [Use of digi-tal models of relief in the study of soil cover]
AB Achasov
VisnykKhNAU. Ser.«Gruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo …, 2008
52008
Моделювання процесів водної ерозії за допомогою моделі WEPP
АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач
Методичні вказівки./АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач–К.: Вид. центр НАУ 18, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20