Andrii Achasov
Andrii Achasov
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Parameters of interrill erodibility in the WEPP model
SY Bulygin, MA Nearing, AB Achasov
162002
Использование материалов космической и наземной цифровой фотосъемок для определения содержания гумуса в почвах
АБ Ачасов, ДИ Бидолах
Почвоведение, 280-286, 2008
152008
Использование современных технологий при картографировании почвенного покрова Северной Донецкой Степи
АВ Шатохин, АБ Ачасов
Почвоведение, 790-798, 2005
142005
Использование интегрального анализа данных дистанционного зондирования и цифровых моделей рельефа при картографировании почвенного покрова черноземной зоны
СЮ Булыган, АБ Ачасов, ФН Лисецкий
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2012
132012
Деякі аспекти формалізації гідротермічних умов ґрунтоутворення
АБ Ачасов
Вісник аграрної науки, 17-21, 2006
132006
Деякі закономірності формування параметрів ерозійної стійкості ґрунтів
СЮ Булигін, АБ Ачасов, ОБ Міренська
Агрохімія і ґрунтознавство, 81-87, 2000
102000
The use of space and ground digital photography for determining the humus content in soils
AB Achasov, DI Bidolakh
Eurasian soil science 41 (3), 249-254, 2008
92008
Dani dystantsiinoho zonduvannia yak osnova kartohrafuvannia gruntiv: ekonomichnyi aspect [Data of remote sensing as the basis of soil mapping: the economic aspect]
AB Achasov, HV Titenko, VI Kurilov
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Seriia …, 2015
82015
Параметры эродируемости почв в модели эрозии WEPP
СЮ Булыгин, МА Неаринг, АБ Ачасов
Почвоведение, 1397-1403, 2002
82002
Можливості сучасних методів одержання просторової інформації про параметри ґрунтів [Електронний ресурс]
АБ Ачасов
Наукові доповіді НАУ, 1-7, 2007
62007
К вопросу влияния рельефа на гумусированность черноземов
АБ Ачасов
Почвоведение, 931-938, 2006
62006
Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика
АБ Ачасов
–Київ, 2009
52009
Оцінка і прогноз якості земель: навч. посібник/СЮ Булигін, АВ Барвінський, АО Ачасова, АБ Ачасов/Харк. нац. аграр. ун-т
СЮ Булигін
Х, 2008
5*2008
Моделювання процесів водної ерозії за допомогою моделі WEPP
АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач
Методичні вказівки./АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач–К.: Вид. центр НАУ 18, 2008
52008
Картографирование темно-серых лесных почв Украины по данным полевой спектрофотометрии
АВ Шатохин, АБ Ачасов
АВ Шатохин, АБ Ачасов, 159-167, 2001
52001
Протиерозійне впорядкування агроландшафту на основі математичного моделювання ерозійних процесів
АБ Ачасов
Охорона родючості ґрунтів: Збірник статей, 3-10, 2012
42012
Metodychni osnovy suchasnoho prostorovoho monitorynhu gruntiv
AB Achasov, AO Achasova
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina.—Seriia …, 2011
42011
Оцінка просторової диференціації гідротермічних умов ґрунтоутворення на рівні мезорельєфу
АБ Ачасов, АО Ачасова
Вісник ХНАУ, 51-55, 2009
42009
Ispolzovanie materialov kosmicheskoy i nazemnoy tsifrovoy fotosemok dlya opredeleniya soderzhaniya gumusa v pochvah [Use of materials space and land digital photographings for …
AB Achasov, DI Bidolah
Eurasian Soil Science 3, 280-286, 2008
42008
Влияние рельефа на гумусированность черноземов
АБ Ачасов
Почвоведение, 1036-1042, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20