Andrii Achasov
Andrii Achasov
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Использование материалов космической и наземной цифровой фотосъемок для определения содержания гумуса в почвах
АБ Ачасов, ДИ Бидолах
Почвоведение, 280-286, 2008
142008
Parameters of interrill erodibility in the WEPP model
SY Bulygin, MA Nearing, AB Achasov
Eurasian Soil Science C/C of Pochvovedenie 35 (11), 1237-1242, 2002
142002
Использование интегрального анализа данных дистанционного зондирования и цифровых моделей рельефа при картографировании почвенного покрова черноземной зоны
СЮ Булыган, АБ Ачасов, ФН Лисецкий
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2012
122012
Деякі аспекти формалізації гідротермічних умов ґрунтоутворення
АБ Ачасов
Вісник аграрної науки, 17-21, 2006
112006
Использование современных технологий при картографировании почвенного покрова Северной Донецкой Степи
АВ Шатохин, АБ Ачасов
Почвоведение, 790-798, 2005
112005
ОБ Міренська Деякі закономірності формування параметрів ерозійної стійкості ґрунтів
СЮ Булигін, АБ Ачасов
Агрохімія і ґрунтознавство.–2000.–Вип 60, 81-86, 0
10
The use of space and ground digital photography for determining the humus content in soils
AB Achasov, DI Bidolakh
Eurasian soil science 41 (3), 249-254, 2008
92008
Параметры эродируемости почв в модели эрозии WEPP
СЮ Булыгин, МА Неаринг, АБ Ачасов
Почвоведение, 1397-1403, 2002
82002
Dani dystantsiinoho zonduvannia yak osnova kartohrafuvannia gruntiv: ekonomichnyi aspect [Data of remote sensing as the basis of soil mapping: the economic aspect]
AB Achasov, HV Titenko, VI Kurilov
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Seriia …, 2015
72015
Грунтово-геоінформаційні засади протиерозійної оптимізації агроландшафтів: теорія і практика
АБ Ачасов
–Київ, 2009
52009
Ispolzovanie materialov kosmicheskoy i nazemnoy tsifrovoy fotosemok dlya opredeleniya soderzhaniya gumusa v pochvah [Use of materials space and land digital photographings for …
AB Achasov, DI Bidolah
Eurasian Soil Science 3, 280-286, 2008
52008
Можливості сучасних методів одержання просторової інформації про параметри ґрунтів [Електронний ресурс]
АБ Ачасов
Наукові доповіді НАУ, 1-7, 2007
52007
К вопросу влияния рельефа на гумусированность черноземов
АБ Ачасов
Почвоведение, 931-938, 2006
52006
Протиерозійне впорядкування агроландшафту на основі математичного моделювання ерозійних процесів
АБ Ачасов
Охорона родючості ґрунтів: Збірник статей, 3-10, 2012
42012
Оцінка просторової диференціації гідротермічних умов ґрунтоутворення на рівні мезорельєфу
АБ Ачасов, АО Ачасова
Вісник ХНАУ, 51-55, 2009
42009
Моделювання процесів водної ерозії за допомогою моделі WEPP
АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач
Методичні вказівки./АБ Ачасов, АО Ачасова, КС Карабач–К.: Вид. центр НАУ 18, 2008
42008
Влияние рельефа на гумусированность черноземов
АБ Ачасов
Почвоведение, 1036-1042, 2006
42006
Use of modern technologies for mapping the soil cover of the Northern Donets Steppe
AV Shatokhin, AB Achasov
Eurasian soil science 38 (7), 695-702, 2005
42005
Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів
АБ Ачасов, АО Ачасова, ГВ Тітенко, ОЮ Селіверстов, АО Сєдов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2015
32015
Оцінка і прогноз якості земель: навч. посібник/СЮ Булигін, АВ Барвінський, АО Ачасова, АБ Ачасов/Харк. нац. аграр. ун-т
СЮ Булигін
Х, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20