Ганна Тарасова / Hanna (Ganna)Tarasova
Ганна Тарасова / Hanna (Ganna)Tarasova
Kiev National University of Technology and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.com.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інформаційне забезпечення аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства.
ГО Тарасова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління,, 361-368., 2018
12018
Scientific and methodical approach to adaptive diversification of industrial enterprises development under crisis conditions.
H Tarasova
Virtual Economics, 42-52., 2018
12018
Забезпечення планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні розвитком промислового підприємства
ГО Тарасова
Економіка та суспільство, 72-77, 2018
12018
Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи
ГО Тарасова
Вісник Ужгородського Національного університету, 91-97, 2018
12018
Організація моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств
ГО Тарасова
Економіка і управління, 53-59, 2015
12015
Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR
ГО Тарасова
Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009
12009
Визначення оптимальної стратегії виведення капіталу з венчурного проекту
ІС Грозний, ГО Тарасова
Экономический вестник Донбасса, 2008
12008
Управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності: дисертація
ГО Тарасова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
2019
Тарасова ГО Управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності: автореферат дисертації
ГО Тарасова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
2019
Розвиток промислових підприємств в кризових умовах.
ГО Тарасова, АВ Шостаковська
Економіка і управління, 71-79, 2018
2018
Прогнозування кризових явищ при управлінні розвитком промислового підприємства
ГО Тарасова
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 247 – 253, 2018
2018
Реалізація науково-методичного підходу до прогнозування кризових явищ при управлінні розвитком промислових підприємств
ГО Тарасова
Інфраструктура ринку, 185-191, 2018
2018
Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на стабільність процесів розвитку підприємства в умовах кризи
ГО Тарасова
Причорноморські економічні студії, 45-47, 2018
2018
Теоретичні засади управління розвитком підприємства в умовах кризи. ,
ГО Тарасова
Економіка і управління, 39-44, 2018
2018
Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets.
Lakhno, V., Buriachok, V., Parkhuts, L., Tarasova, H., Kydyralina, L ...
International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET),, 95–104, 2018
2018
Систематизація елементів процесу формування підприємством конкурентних переваг в умовах економічної кризи
ГО Тарасова
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
2018
ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА FORECASTING OF CRISIS IN THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
ГО Тарасова
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 236, 2018
2018
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ДИСБАЛАНСІВ
ГО Тарасова
XVII Всеукраънська наук-практ. конф. молодих вчених та студентів «Наукові …, 2018
2018
Management of the development of industrial enterprises taking into account the components of economic security
H Tarasova
Thai Science Review 2018(Winter), 34-37, 2018
2018
Present - day realities of risk management in the activity of Ukrainian banks
A Tarasova
Banks and Bank System, 13(1), 150, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20