Follow
Віталій Ковальчук
Віталій Ковальчук
Національний університет "Львівська політехніка", Навчально-науковий інститут права та психології
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці.(The legitimacy of State Power: Theoretical and Legal Aspects)
ВБ Ковальчук
Логос, 2011
542011
Правові засади взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади в умовах становлення демократичної правової держави в Україні
СВ Ковальчук
Національний університет" Львівська політехніка", 2019
292019
Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід
В Ковальчук
Право України, 35-40, 2008
222008
Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі
В Ковальчук
Право України, 59-69, 2010
212010
Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти
ВБ КОВАЛЬЧУК
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ», 2011
192011
Всеукраїнський референдум як одна з форм легiтимацiї державної влади: зарубiжний та вiтчизняний досвiд
В Ковальчук
Право Украины, 151-159, 2009
182009
Правові засади функціонування громадських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні
ВБ Ковальчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
162014
Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя
В Ковальчук
Вісник Академії правових наук України, 232-243, 2008
132008
Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine
ГТ Ковальчук Віталій Богданович,Самілик Людмила,Малярова Валерія,Джафарова Олена
Wiadomości Lekarskie, 1103-1107, 2019
11*2019
Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу
ВБ Ковальчук, ІО Панчук
112016
Вчення Томи Аквінського про владу та закон
ВБ Ковальчук
Держава і право, 33-41, 2005
112005
Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Елліника (The problem of legitimacy and legality of public authority in legal …
ВБ Ковальчук
Юридична Україна, 32-38, 2011
102011
Ідея державності та національної незалежності у діяльності українських партій Східної Галичини кінця XIX-початку ХХ ст.(історико-політологічний аспект)
ВБ Ковальчук
ступеня канд. політ. наук: спец, 1996
101996
Конституція та легітимація державної влади
КВ Богданович
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні …, 2017
9*2017
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід
В Ковальчук
Порівняльна професійна педагогіка, 75-81, 2015
92015
Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід
В Ковальчук
Вісник Академії правових наук України, 78-89, 2010
92010
Взаємодія громадянського суспільства та державної влади
В Ковальчук
Право України, 90-99, 2009
92009
Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні
ВБ Ковальчук, МС Пивовар
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
82017
До питання про роль та місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади: в контексті європейського досвіду
ВБ Ковальчук
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні …, 2016
82016
Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади
ВБ Ковальчук
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20