Подписаться
Віталій Ковальчук
Віталій Ковальчук
Національний університет "Львівська політехніка", Навчально-науковий інститут права та психології
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці.(The legitimacy of State Power: Theoretical and Legal Aspects)
ВБ Ковальчук
Логос, 2011
512011
Правові засади взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади в умовах становлення демократичної правової держави в Україні
СВ Ковальчук
Національний у-т “Львівська політехніка”, Львів, 2019
212019
Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі
В Ковальчук
Право України, 59-69, 2010
202010
Всеукраїнський референдум як одна з форм легiтимацiї державної влади: зарубiжний та вiтчизняний досвiд
В Ковальчук
Право Украины, 151-159, 2009
182009
Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти
ВБ КОВАЛЬЧУК
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ», 2011
172011
Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід
В Ковальчук
Право України, 35-40, 2008
172008
Правові засади функціонування громадських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні
ВБ Ковальчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2014
152014
Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя
В Ковальчук
Вісник Академії правових наук України, 232-243, 2008
142008
Вчення Томи Аквінського про владу та закон
ВБ Ковальчук
Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр.–2005.–Вип 28, 33-41, 2005
102005
Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу
ВБ Ковальчук, ІО Панчук
92016
Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Елліника (The problem of legitimacy and legality of public authority in legal …
ВБ Ковальчук
Юридична Україна, 32-38, 2011
92011
Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні
ВБ Ковальчук, МС Пивовар
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
82017
Взаємодія громадянського суспільства та державної влади
В Ковальчук
Право України, 90-99, 2009
82009
До питання про державний суверенітет та легітимність державної влади в політико-правовій концепції Нікколо Макіавеллі та Жана Бодена
ВБ Ковальчук
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.–2007 …, 0
8
Конституція та легітимація державної влади
КВ Богданович
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні …, 2017
7*2017
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід
В Ковальчук
Порівняльна професійна педагогіка, 75-81, 2015
72015
Громадянське суспільство як правова категорія (Civil society as a legal category)
ВБ Ковальчук
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання …, 2012
72012
Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід
В Ковальчук
Вісник Академії правових наук України, 78-89, 2010
72010
Афінська демократія та права людини
ВБ Ковальчук
Наук. записки. Серія «Право»/відп. ред. ІД Пасічник.–2001.–Вип 2, 26-30, 2001
72001
Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine
ГТ Ковальчук Віталій Богданович,Самілик Людмила,Малярова Валерія,Джафарова Олена
Wiadomości Lekarskie, 1103-1107, 2019
6*2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20