Follow
Олег Ярославович Гурик (Oleg Huryk, Oleg Guryk)
Олег Ярославович Гурик (Oleg Huryk, Oleg Guryk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів
ОЯ Гурик
Дисертація кандидата технічних наук. Тернопіль, 2003
222003
Динамічна модель процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром
ІБ Гевко, АО Вітровий, ОЯ Гурик
Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей.–2001.–Вип 8, 72-82, 2001
152001
Обгрунтування параметрів піднімально-транспортної лебідки
ОА Колесник, ОЯ Гурик, АІ Пік, МІ Клендій, СЛ Мельничук
Наукові нотатки, 88-93, 2017
42017
Дослідження конструкторсько-технологічних параметрів зони перевантаження гвинтових транспортно-технологічних систем
ІБ Гевко, ОЯ Гурик
Вісник Національного аграрного університету 8, 184-190, 2000
32000
Визначення динамічних навантажень у гвинтовому змішувачі
ІБ Гевко, ОЯ Гурик
Вісник НУ Львівська політехніка: Оптимізація виробничих процесів і…, 2002
22002
Головка для нарізання внутрішніх різьб
ОЯ Гурик, НМ Марчук
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2016
12016
Особливості конструкцій спеціальних черв’ячних передач
ОЯ Гурик, ЛМ Данильченко, РР Івасечко
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
12009
Дослідження процесу змішування сипких матеріалів
ІБ Гевко, ОЯ Гурик, ВБ Левенець
Національний аграрний університет, 2003
12003
Транспортно-технологічні процеси сільськогосподарського виробництва
ОЯ Гурик, ОІ Король
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої…, 2021
2021
Методичні вказівки для написання розділу Безпека життєдіяльності, основи охорони праці в кваліфікаційних роботах здобувачів освітнього рівня, бакалавр”
ОЯ Гурик, ІБ Окіпний
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
2021
Сучасне використання х-променів Івана Пулюя
ОЯ Гурик, ІБ Окіпний, ОІ Король, ВС Сенчишин
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки…, 2020
2020
Сучасні напрямки вдосконалення процесу індукційного наплавлення деталей машин та механізмів
ЧВ Пулька, ВЯ Гаврилюк, ВС Сенчишин, МВ Шарик, ОЯ Гурик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2020
2020
Інженерний розрахунок математичної моделі остигання циліндричної деталі після індукційного нагрівання
ОІ Король, БМ Береженко, О Гурик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2020
2020
До питання безпеки життєдіяльності
О Гурик, ОІ Король, В Сенчишин
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2019
2019
Побудова математичної моделі остигання циліндричної деталі після індукціцйного нагрівання
ОІ Король, БМ Береженко, О Гурик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2018
2018
Пристрій для завальцювання кульок в корпусних деталях
ОЯ Гурик, Р Котик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та…, 2018
2018
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ БАГАТОГРАННИКІВ
ВІ Диня, О Гурик, Н Марчук, В Гупка, ОВ Фльонц, ІІ Семенів
Міжвузівський збірник" НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2018. Випуск№ 63, 2018
2018
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МНОГОГРАННИКОВ
ОЯ Гурик, НМ Марчук, ВВ Гупка, ВІ Диня, ОВ Фльонц, ІІ Семенів
Наукові нотатки, 73-76, 2018
2018
Технологічний процес виготовлення внутрішніх багатогранників
ОЯ Гурик, НМ Марчук, ВВ Гупка, ВІ Диня, ОВ Фльонц, ІІ Семенів
Наукові нотатки, 73-76, 2018
2018
Розробка нагрівальних систем для зміцнення та відновлення робочих поверхонь деталей машин з використанням індукційного нагрівання
ЧВ Пулька, ВС Сенчишин, МВ Шарик, ОЯ Гурик
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20