Іванюта Сергій Петрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
К.: Вид-во" Лібра, 2008
682008
Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків
СП Іванюта, АБ Качинський
К.: НІСД, 2012
662012
Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки
СП Іванюта, АБ Качинський
Стратегічні пріоритети, 157-164, 2013
342013
Про комплексне оцінювання ризиків життєдіяльності у потенційно небезпечних регіонах
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
Екологія і Ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки …, 2007
122007
Обґрунтування індикаторів стану екологічної безпеки України
ЛД Яценко, СП Іванюта
Фахове видання з економічних, філософських, політичних наук та державного …, 2013
102013
Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в Україні
СП Іванюта
Стратегічні пріоритети. Серія:: Політика, 110-117, 2016
72016
Моніторинг та оцінювання екологічних ризиків техногенного походження: аналітична доповідь
С Іванюта
Київ: НІСД, 11, 2012
62012
Просторово-часовий розвиток підтоплення земель у містах та селищах міського типу України як головний фактор техногенезу їх геологічного середовища
ЄО Яковлєв, СП Іванюта
Національна безпека: Український вимір.–К.: ІПНБ РНБОУ, 112-118, 2008
62008
Про вплив екзогенних геологічних процесів на рівень техногенних ризиків життєдіяльності
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального …, 2006
62006
Адаптація до змін клімату в Україні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]
СП Іванюта
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/2223, 0
5
Індикатори стану екологічної безпеки держави. Аналітична записка.[Електронний ресурс]
ЛД Яценко, СП Іванюта, ОО Мартюшева
Національний інститут стратегічних досліджень:[сайт]. URL: Режим доступу …, 0
5
Про аналіз загроз екологічній безпеці регіонів України
СП Іванюта
Екологічна безпека та природокористування, 74–86, 2012
42012
Оцінка економічного ризику надзвичайних ситуацій в областях Західного регіону України
АБ Качинський, СП Іванюта
Регіональна економіка, 64-72, 2012
42012
Аналіз екологічних і природно-техногенних загроз безпеці Автономної Республіки Крим
АБ Качинський, СП Іванюта
Стратегічні пріоритети, 18, 2011
42011
Про екзогенні геологічні загрози для безпеки функціонування залізничного транспорту України
ММ Биченок, СП Іванюта, ЄО Яковлєв
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, 2008
42008
Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України
СП Іванюта
Стратегічна панорама, 53-60, 2017
32017
Assessment of threats from exogenous geological processes to safety of international transport corridors in Ukraine
SP Ivanyuta
Science & Military Journal, 39-42, 2015
32015
Розробка методики оцінки ризику збитків від надзвичайних ситуацій в регіонах України
СП Іванюта
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (6 (75)), 2015
32015
Development of risk assessment methodology for emergency losses in the regions of Ukraine
СП Іванюта
Eastern-European journal of enterprise technologies 3 (6), 48-53, 2015
32015
Проблеми моніторингу комп’ютерно–телекомунікаційних загроз
ММ Биченок, СП Іванюта, ОС Метельська
Національна безпека: Український вимір, С. 51–57, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20