Тетяна Шенаєва
Тетяна Шенаєва
доцент кафедри хімії та методики її навчання, Криворізький державний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні засоби формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні хімії
ПП Нечипуренко, СО Семеріков, ТВ Селіванова, ТО Шенаєва
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (№ 6), 2016
72016
Кредитно-модульна система навчання аналітичної хімії та її особливості
ТО Шенаєва, ПП Нечипуренко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 350-352, 2008
22008
Особливості викладання предмету «Інструментальні методи аналізу» згідно умов Болонського процесу : тези
ТО Шенаєва, ПП Нечипуренко
Сесія Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, Харків, 14-17 …, 2007
2*2007
Влияние вибрации и шума на генеративную функцию в эксперименте
ТА Шенаева
Гигиена труда и профзаболеваний, 16-18, 1990
21990
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
12004
Формування понять про основні показники якості питної води при вивченні дисципліни «Екохімія і моніторинг навколишнього середовища» у вищих навчальних закладах
ТО Шенаєва, СП Ігнатченко
Вісник міжнародного дослідницького центру «Людина: мова, культура, пізнання …, 2017
2017
Прогнозування фізико-хімічних властивостей органічних сполук на основі їх хімічної будови методом інкрементів із застосуванням табличних процесорів
ТО Шенаєва
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
2016
Вміст фторидів і деякі показники якості питної води з водосховищ міста Кривого Рога
ТО Шенаєва, ОО Євангеліст
Екологічний вісник Криворіжжя, 82-88, 2016
2016
Информационно-коммуникационные средства формирования исследовательских компетентностей учащихся в профильном обучении химии
ПП Нечипуренко, СА Семериков, ТВ Селиванова, ТА Шенаева
Информационные технологии и средства обучения 56 (6), 10-29, 2016
2016
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів природничого факультету спеціальності «хімія-інформатика». Частина ІІ …
ТО Шенаєва
2015
Об’ємний метод хімічного аналізу
ПП Нечипуренко, ТО Шенаєва
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014
2014
Відходи гірничо-металургійного виробництва Кривбасу, їх вплив на навколишнє середовище та стан здоров’я населення
ТО Шенаєва, ДО Кабакчей
Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» 36 …, 2014
2014
Методика вивчення дітьми з вадами слуху правил техніки безпеки, прийомів поводження з лабораторним посудом та обладнанням засобами комп’ютерних технологій
ТО Шенаєва, ЛО Клименко
Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» 36 …, 2014
2014
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу». Частина І «Молекулярна спектроскопія»
ТО Шенаєва
2013
Особливості потенціометричного титрування з фторид-селективним електродом до фіксованого потенціалу
ТО Шенаєва, НІ Клименко
Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» 34 …, 2013
2013
Питна вода та способи її доочистки в домашніх умовах мешканцями Кривого Рогу
ТО Шенаєва, СП Ігнатченко, ВВ Пашинний
Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» 34 …, 2013
2013
Елементи лінійної алгебри в моделюванні хімічних систем із застосуванням Excel. Частина 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерне моделювання …
ТО Шенаєва
2013
Характеристика способів визначення концентрації фторидів потенціометричним методом та їх метрологічна оцінка
ТО Шенаєва, ОЕ Тригуб
Вісник міжнародного дослідного центру «Людина, мова, культура, пізнання» 31 …, 2012
2012
Застосування Excel для розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь в хімії
ТО Шенаєва
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2012
2012
Математичне моделювання кислотно-основних гомогенних хімічних рівноваг в розчинах (пряма задача) з застосуванням пошуку оптимуму в Excel Solver
ТО Шенаєва
Theory and methods of e-learning 2, 387-392, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20