Олександр Сердюк
Олександр Сердюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан та перспективи розвитку українських ТЕС
ОС Сердюк
Економічний вісник Донбасу, 2016
32016
Державно-приватний консорціум як організаційно-економічний механізм ліквідації вугледобувних підприємств
ОС Сердюк
Економіка промисловості, 88-96, 2015
32015
Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації
ОС Сердюк
Управління економікою: теорія та практика, 180-198, 2014
32014
Інвестиційне забезпечення процесів реструктуризації вугледобувних підприємств
ОС Сердюк
ОС Сердюк, 0
2
Оцінка ефективності інвестиційних проектів з ліквідації вугледобувних підприємств, реалізованих на основі державно-приватного консорціуму
АС Сердюк
Экономика промышленности, 2016
12016
Використання моделі державно-приватного партнерства під час реструктуризації вугільної галузі України
ОС Сердюк
Видавництво УжНУ" Карпатська вежа", 2013
12013
Альтернативні підходи до реструктуризації вугільної галузі України
ОС Сердюк
Наукові праці НДФІ, 115-121, 2012
12012
Інституціоналізм як квінтесенція теорії добробуту
СО Сердюк, ІП Петрова
Вісник економічної науки України, 2019
2019
Трансформація енергетичної системи: оцінка соціально-економічних наслідків для старопромислових шахтарських регіонів
ОС Сердюк
Економічний вісник Донбасу, 2019
2019
ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТ
ОС Сердюк
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018
2018
Експериментальне моделювання процесів оптимізації навантаження на ТЕС
ОС Сердюк
Управление экономикой: теория и практика, 2018
2018
Зовнішні ефекти продукування газоподібних відходів виробництва
ОС Сердюк
Экономический вестник Донбасса, 2018
2018
Енергетична парадигма як фундаментальний фактор економічного розвитку
ОС Сердюк
Вестник экономической науки Украины, 2018
2018
Improvement of marketing activity of coal mining enterprises in conditions of instability in demand
OS Serdiuk, NV Trushkina
Economy of Industry, 65-79, 2017
2017
Концепция третьей энергетической революции
ОС Сердюк
Экономический вестник Донбасса, 2017
2017
Совершенствование организации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий в условиях нестабильности спроса
АС Сердюк, НВ Трушкина
Экономика промышленности, 2017
2017
Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту
ОС Сердюк, НВ Трушкіна
Економіка промисловості, 65-79, 2017
2017
КОНЦЕСІЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНИХ ЗАПАСІВ ШАХТНОГО ПОЛЯ З ПОДАЛЬШОЮ ЛІКВІДАЦІЄЮ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
СО Сергійович
Economy of Industry 76 (4), 2016
2016
Assessment of effectiveness of investment projects for coal mining enterprises liquidation realised on the base of public-private consortium
OS Serdyuk
Economy of Industry, 83-92, 2016
2016
Методические подходы к реструктуризации государственного сектора угольной отрасли
АС Сердюк
Вестник экономической науки Украины, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20