Follow
Олена Коваленко Елена Коваленко Olena Kovalenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні інформаційні системи—інвестиції в розвиток підприємства
ОО Коваленко
Інвестиції: практика та досвід, 10-13, 2009
292009
Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів
КОО Азаров О. Д.
Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006
192006
Models of behavior of agents in the learning management system
O Bisikalo, O Kovalenko, Y Palamarchuk
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
142019
General model of the electronic information environment, based on the mirrors concept
O Kovalenko
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2019
132019
Algorithms of Blended Learning in IT Education
O Kovalenko, Y Palamarchuk
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
132018
Modeling Emergence Properties of Economic System
M Voynarenko, L Lazebnyk, V Hurochkina, O Kovalenko, O Menchynska
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
122020
Моделювання стратегічних карт розвитку організації
АВ Блакита, Г.В., Чорна, Л.О., Коваленко, О.О., Чорна, Н.Ю., . Зачоса О.Д ...
Вінниця: ВТЕІ., 2013
11*2013
Методология проектирования информационных систем организации-концепция двух зеркал
ЕА Коваленко
Российский академический журнал 22 (4), 38-41, 2012
112012
Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня
ОА Шлапак, ОО Коваленко
Ефективна економіка. 2021.№ 1., 2021
102021
Методологія створення мережевого інформаційного середовища управління діяльністю та розвитком організації
ОО Коваленко
Вінниця : РВВ ВНАУ, 2009
92009
Створення інформаційного мережевого простору організації
ОО Коваленко
Вінниця: ВЦ ВФЕУ, 2009
82009
Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території
ЛО Чорна, ОО Коваленко, СВ Матусяк
Агросвіт, 19-23, 2009
82009
Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу" Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ" Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ службовий твір …
ВВ Грабко, ОН Романюк, ОВ Бісікало, МП Боцула, ЄА Паламарчук, ...
Режим доступу: https://iq. vntu. edu. ua, 0
8
Optimization of electronic test parameters in learning management systems
Y Palamarchuk, O Kovalenko
The proceedings of the 2nd International Workshop on Information …, 2020
72020
Modeling the impact of innovation policy on the level of development and economic security of the country
M Voynarenko, V Нurochkina, O Kovalenko, O Menchynska
2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic …, 2019
62019
Развитие предпринимательства в Интернет-торговли
О Коваленко
Вестник КНЭУ, 28-33, 2013
62013
Інформаційна система як складова управління підприємством
О Коваленко
Вісник КНТЕУ: зб. наук. пр./Київський нац. торг.-екон. ун-т, 71-77, 2006
62006
Розвиток підприємництва в Інтернет торгівлі
О Коваленко
Вісник КНЕУ, 2833, 2005
62005
Стратегія діяльності підприємства та ціноутворення в мережевій ринковій економіці
МД Виноградский
Вінниця: Світанок, 2005
62005
Разработка и исследование самокалибрующихся вычислительных АЦП и ЦАП для систем цифровой обработки аналоговой информации.
ОА Коваленко
61997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20