Олена Коваленко Елена Коваленко Olena Kovalenko
Олена Коваленко Елена Коваленко Olena Kovalenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах
ОО Коваленко, ТО Марценюк, ІО Яворська
Економічний простір, 274-282, 2008
202008
Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах
ОО Коваленко, ТО Марценюк, ІО Яворська
Економічний простір, 274-282, 2008
202008
Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів
КОО Азаров О. Д.
Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006
172006
Сучасні інформаційні системи—інвестиції в розвиток підприємства
ОО Коваленко
Інвестиції: практика та досвід, 10-13, 2009
132009
Методология проектирования информационных систем организации-концепция двух зеркал
ЕА Коваленко
Российский академический журнал 22 (4), 38-41, 2012
9*2012
Algorithms of Blended Learning in IT Education
O Kovalenko, Y Palamarchuk
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
82018
Створення інформаційного мережевого простору організації. Методологія та моделювання: Монографія
ОО Коваленко
Вінниця: ВЦ ВФЕУ, 2009
82009
Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу" Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ «Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ» службовий твір …
ВВ Грабко, ОН Романюк, ОВ Бісікало, МП Боцула, ЄА Паламарчук, ...
Режим доступу: https://iq. vntu. edu. ua, 0
8
Моделювання стратегічних карт розвитку організації
АВ Блакита, Г.В., Чорна, Л.О., Коваленко, О.О., Чорна, Н.Ю., . Зачоса О.Д ...
Вінниця: ВТЕІ., 2013
7*2013
Modeling Emergence Properties of Economic System
M Voynarenko, L Lazebnyk, V Hurochkina, O Kovalenko, O Menchynska
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
62020
Models of Behavior of Agents in the Learning Management System
O Bisikalo, O Kovalenko, Y Palamarchuk
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
62019
Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території
ЛО Чорна, ОО Коваленко, СВ Матусяк
Агросвіт, 19-23, 2009
62009
Інформаційна система як складова управління підприємством
О Коваленко
Вісник КНТЕУ: зб. наук. пр./Київський нац. торг.-екон. ун-т, 71-77, 2006
62006
Разработка и исследование самокалибрующихся вычислительных АЦП и ЦАП для систем цифровой обработки аналоговой информации.
ОА Коваленко
61997
Modeling the impact of innovation policy on the level of development and economic security of the country
M Voynarenko, V Нurochkina, O Kovalenko, O Menchynska
2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic …, 2019
52019
Развитие предпринимательства в Интернет-торговли
О Коваленко
Вестник КНЭУ, 28-33, 2013
52013
Преодоление парадокса окупаемости информационных технологий на уровне организации
ЕА Коваленко
Российский академический журнал 26 (4), 23-25, 2013
52013
Методологія створення мережевого інформаційного середовища управління діяльністю та розвитком організації
ОО Коваленко
Вінниця : РВВ ВНАУ, 2009
52009
Обчислювальнi АЦП i ЦАП, що самокалiбруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналiв: Монографiя/Пiд заг. ред. ОД Азарова
ОД Азаров, ОО Коваленко
42006
Введение в теорию информационного пространства организации
ЕА Коваленко
Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 96-101, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20