Матвійчук Олексій Васильович / Matviichuk Oleksii
Матвійчук Олексій Васильович / Matviichuk Oleksii
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Елементи змішаного навчання фізики в технічному університеті
СО Подласов, ОВ Матвійчук, ВП Бригінець
Інформаційні технології і засоби навчання, 151-161, 2017
52017
Реалізація принципу наступності навчання фізики вдосконаленням контролю знань
ОВ Матвійчук
Науковий часопис НПУ імні МП Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки …, 0
5
Організація самостійної роботи студентів у середовищі lms moodle
СО Подласов, ОВ Матвійчук, ВП Бригінець
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (71), 57-63, 2016
42016
Аналіз структури знань з фізики студентів за результатами вхідного контролю
СО Подласов, ОВ Матвійчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
42013
Аналіз результатів вхідного контролю знань студентів з фізики як основа індикації питання реалізації принципу наступності у навчанні
ОВ Матвійчук
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
42011
ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ З ФІЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE
ОВ Долянівська, ОВ Матвійчук, СО Подласов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 0
4
та СО Подласов" Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та інформатики на основі вивчення комп’ютерного моделювання фізичних процесів", Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського …
ОВ Матвійчук, ВП Сергієнко
32008
Особливості вивчення корпускулярних властивостей світла в підручниках фізики/ОВ Козленко, МГ Лисенко, ОВ Матвійчук
ОВ Матвійчук
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія …, 0
3
Аналіз типових ускладнень студентів при вивченні фізики та засоби для їх усунення
ОВ Матвійчук, СО Подласов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету/Чернігівський …, 0
3
Elements of blended learning in studying physics in the technical university
SO Podlasov, OV Matviichuk, VP Bryhinets
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 151-161, 2017
22017
Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів IT
ОВ Матвійчук, СО Подласов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
22016
Методичні засади реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній і вищій технічній школі
ОВ Матвійчук
ФОП ПАЛИВОДА АВ, 2016
22016
Реализация принципа преемственности обучения физике при формировании экспериментальных навыков студентов технических университетов
АВ Матвийчук, ПС А.
Физика в системе современного образования (ФССО – 15) 1, С. 329-332, 2015
22015
Компетентностный подход при реализации принципа преемственности обучения физике в общеобразовательной и высшей технической школе
АВ Матвийчук
Высшая школа, 10-13, 2015
22015
Створення динамічної системи економічної безпеки підприємства
МА Пічугіна, ОВ Матвійчук
НТУУ" КПІ", 2014
22014
Использование дистанционного контроля при организации самостоятельной работы студентов
ОВ Анисимова, АВ Матвийчук, СА Подласов
Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания : материалы …, 2013
2*2013
Обеспечение принципа преемственности обучения физике во время лабораторного практикума
АМ Цюпа, МА В
IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI …, 2013
22013
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ, ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ
ОВ Матвійчук
Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Освітні вимірювання в …, 2010
22010
Реалізація принципу наступності навчання фізики під час лабораторного практикуму
АМ Цюпа, ОВ Матвійчук
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (50), 299-304, 2008
22008
Реалізація принципу наступності з використанням сучасних інформаційних технологій
ОВ Матвійчук, СО Подласов
Матвійчук ОВ, Подласов СО//Вісник Чернігівського державного педагогічного …, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20