Матвійчук Олексій Васильович / Matviichuk Oleksii
Матвійчук Олексій Васильович / Matviichuk Oleksii
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Елементи змішаного навчання фізики в технічному університеті
СО Подласов, ОВ Матвійчук, ВП Бригінець
Інформаційні технології і засоби навчання, 151-161, 2017
102017
Організація самостійної роботи студентів у середовищі lms moodle
СО Подласов, ОВ Матвійчук, ВП Бригінець
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (71), 57-63, 2016
52016
Elements of blended learning in studying physics in the technical university
SO Podlasov, OV Matviichuk, VP Bryhinets
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 151-161, 2017
42017
Реалізація принципу наступності навчання фізики вдосконаленням контролю знань
ОВ Матвійчук
Науковий часопис НПУ імні МП Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки …, 0
4
ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ З ФІЗИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE
ОВ Долянівська, ОВ Матвійчук, СО Подласов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 0
4
Методичні засади реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній і вищій технічній школі
ОВ Матвійчук
ФОП ПАЛИВОДА АВ, 2016
32016
Аналіз структури знань з фізики студентів за результатами вхідного контролю
СО Подласов, ОВ Матвійчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
32013
та СО Подласов" Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та інформатики на основі вивчення комп’ютерного моделювання фізичних процесів", Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського …
ОВ Матвійчук, ВП Сергієнко
32008
Аналіз типових ускладнень студентів при вивченні фізики та засоби для їх усунення
ОВ Матвійчук, СО Подласов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету/Чернігівський …, 0
3
Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів IT
ОВ Матвійчук, СО Подласов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
22016
Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та інформатики на основі вивчення комп’ютерного моделювання фізичних процесів
ОВ Матвійчук, ВП Сергієнко, СО Подласов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
22008
Особливості вивчення корпускулярних властивостей світла в підручниках фізики/ОВ Козленко, МГ Лисенко, ОВ Матвійчук
ОВ Матвійчук
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія …, 0
2
Аналіз результатів вхідного контролю знань студентів з фізики як основа індикації питання реалізації принципу наступності у навчанні
ОВ Матвійчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
2
Лекції з фізики в LMS Moodle
С Подласов, О Матвійчук, В Бригінець
Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016
12016
Реализация принципа преемственности обучения физике при формировании экспериментальных навыков студентов технических университетов
АВ Матвийчук, ПС А.
Физика в системе современного образования (ФССО – 15) 1, С. 329-332, 2015
12015
Модель реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній та вищій технічній школі на засадах компетентнісного підходу
ОВ Матвійчук, СО Подласов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2015
12015
Компетентностный подход при реализации принципа преемственности обучения физике в общеобразовательной и высшей технической школе
АВ Матвийчук
Высшая школа, 10-13, 2015
12015
Формування інформаційної компетентності студентів першого курсу при опрацюванні навчальної літератури з фізики
ОВ Матвійчук, СО Подласов
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛІ …, 2014
12014
Роль математичної підготовки учнів та студентів у реалізації принципу наступності навчання фізики в системі ЗОШ та ВТНЗ
ОВ Матвійчук, СО Подласов, ВП Бригінець
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Информационные технологии в практике преподавания физики
В Бригинец, С Подласов, А Матвийчук
Pledoarie pentru educaţie–cheia creativităţii şi inovării, 390-392, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20