Баула Ольга Петрівна    (Baula Olga)
Баула Ольга Петрівна (Baula Olga)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біофармацевтична класифікаційна система
МЯ Головенко, ОП Баула, ІЮ Борисюк
Л., 2010.–299 с, 2010
112010
Бiофармацевтична класифiкацiйна система
МЯ Головенко, ОП Баула, IЮ Борисюк
Киев: Авiцена, 299, 2010
102010
Современные регуляторные требования к исследованиям и регистрации генерических лекарственных средств
ОЮ Баула
М.,«Фармсодружество, 2007
102007
Забезпечення якості лікарських засобів рослинного походження: стан та перспективи
ОП Баула, ТМ Деркач
Фармацевтичний часопис, 2017
92017
Альтернативні мето ди і тест системи. Лікарська токсико логія./За редакцією академіка АМНУ ІМ Трахтенберга
ІМ Трахтенберг, ВМ Коваленко, НВ Кокшарьова, ПГ Жмінько, ВТ Чумак, ...
К.: Авіцена, 2008
72008
Quality assurance of herbal medicinal products: status and prospects
OP Baula, TM Derkach
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2017
42017
Pharmacopoeia methods for elemental analysis of medicines: a comparative study
TM Derkach, OP Baula
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімія, 2017
42017
Маркетингові дослідження асортименту контрастних лікарських засобів, репрезентованих на фармацевтичному ринку України
ТА Пальчевська, ОП Баула, ОО Салій, ВІ Бессарабов, ГВ Тарасенко, ...
Фармацевтичний часопис, 2020
12020
Розроблення складу та технології виробництва ін’єкційного лікарського засобу для внутрішньосуглобового введення на основі гіалуронату натрію
ОО Салій, ОВ Лось, ОП Баула, КФ Мацюця
Фармацевтичний журнал, 2019
12019
Сучасні підходи до контролю елементних домішок у лікарських засобах рослинного походження
ОП Баула, ТМ Деркач
Фармацевтичний журнал, 2017
12017
Сучасні тенденції впровадження концепції забезпечення якості лікарських засобів в Україні
ОП Баула, ІС Чекман, АО Сирова, СМ Коваленко, НО Горчакова, ...
Фармацевтичний журнал, 66-75, 2014
12014
Обеспечение свободного доступа к учебным ресурсам для специалистов фармацевтической отрасли при повышении квалификации в области геронтологии и гериатрии
ВИ Бессарабов, ОП Баула, АП Строкань, ГГ Курышко, ТА Пальчевская
Gerontologija 1 (4), 545-552, 2013
12013
Порівняльні дослідження кінетики розчинення лікарських засобів на основі клопідогрелю
ОП Баула, ОО Салій, ВІ Бессарабов, АМ Герасимчук
Фармацевтичний журнал, 2021
2021
Полімерна система доставки активного фармацевтичного інгредієнта флавоноїдної природи
В Бессарабов, Г Кузьміна, Л Вахітова, О Баула, В Василенко, ...
Advanced Polymer Materials and Technologies, 2020
2020
Меглюмін та його солі: властивості та перспективи використання у фармації
ТА Пальчевська, ОО Салій, ОП Баула, КВ Пальчевський
Фармацевтичний часопис, 2020
2020
DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRATEGY FOR CONTROL OF TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS
ОП Баула, ОВ Іщенко, СС Черкас, ВІ Бессарабов, ІВ Ресницький
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Таксономічний аналіз рослин класу Magnoliopsida, що поширені на фармацевтичному ринку України
ОО Нікітіна, ОП Баула, АМ Мишко
Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно …, 2019
2019
Дослідження інгібуючого впливу флороглюцинолу та гесперидину на процес перекисного окислення ліпідів
ВІ Бессарабов, ГІ Кузьміна, ОП Баула, КО Журавель, ІО Пойда
Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно …, 2019
2019
Аналіз препаратів фітоестрогенів світових виробників, що поширені на фармацевтичному ринку України
КО Шупило, ОО Нікітіна, ОП Баула
Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно …, 2019
2019
Шляхи поліпшення біодоступності твердих дозованих лікарських форм на основі німесуліду
ОП Баула, ОВ Іщенко, АВ Кисорець, ВІ Бессарабов
Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20