Баула Ольга Петрівна    (Baula Olga)
Баула Ольга Петрівна (Baula Olga)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біофармацевтична класифікаційна система
МЯ Головенко, ОП Баула, ІЮ Борисюк
Л., 2010.–299 с, 2010
112010
Бiофармацевтична класифiкацiйна система
МЯ Головенко, ОП Баула, IЮ Борисюк
Киев: Авiцена, 299, 2010
102010
Современные регуляторные требования к исследованиям и регистрации генерических лекарственных средств
ОЮ Баула
М.,«Фармсодружество, 2007
102007
Забезпечення якості лікарських засобів рослинного походження: стан та перспективи
ОП Баула, ТМ Деркач
Фармацевтичний часопис, 2017
82017
Альтернативні мето ди і тест системи. Лікарська токсико логія./За редакцією академіка АМНУ ІМ Трахтенберга
ІМ Трахтенберг, ВМ Коваленко, НВ Кокшарьова, ПГ Жмінько, ВТ Чумак, ...
К.: Авіцена, 2008
62008
Quality assurance of herbal medicinal products: status and prospects
OP Baula, TM Derkach
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ …, 2017
32017
Pharmacopoeia methods for elemental analysis of medicines: a comparative study
TM Derkach, OP Baula
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімія, 2017
32017
Маркетингові дослідження асортименту контрастних лікарських засобів, репрезентованих на фармацевтичному ринку України
ТА Пальчевська, ОП Баула, ОО Салій, ВІ Бессарабов, ГВ Тарасенко, ...
Фармацевтичний часопис, 2020
12020
Сучасні тенденції впровадження концепції забезпечення якості лікарських засобів в Україні
ОП Баула, ІС Чекман, АО Сирова, СМ Коваленко, НО Горчакова, ...
Фармацевтичний журнал, 66-75, 2014
12014
Обеспечение свободного доступа к учебным ресурсам для специалистов фармацевтической отрасли при повышении квалификации в области геронтологии и гериатрии
ВИ Бессарабов, ОП Баула, АП Строкань, ГГ Курышко, ТА Пальчевская
Gerontologija 1 (4), 545-552, 2013
12013
Полімерна система доставки активного фармацевтичного інгредієнта флавоноїдної природи
В Бессарабов, Г Кузьміна, Л Вахітова, О Баула, В Василенко, ...
Advanced Polymer Materials and Technologies, 2020
2020
Меглюмін та його солі: властивості та перспективи використання у фармації
ТА Пальчевська, ОО Салій, ОП Баула, КВ Пальчевський
Фармацевтичний часопис, 2020
2020
DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION OF THE STRATEGY FOR CONTROL OF TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS
ОП Баула, ОВ Іщенко, СС Черкас, ВІ Бессарабов, ІВ Ресницький
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Розробка підходів до формування стратегії контролю трансдермальних терапевтичних систем
ОП Баула, ОВ Іщенко, СС Черкас, ВІ Бессарабов, ІВ Ресницький
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Розроблення складу та технології виробництва ін’єкційного лікарського засобу для внутрішньосуглобового введення на основі гіалуронату натрію
ОО Салій, ОВ Лось, ОП Баула, КФ Мацюця
Фармацевтичний журнал, 2019
2019
Дослідження кінетики вивільнення антимікробного препарату декаметоксину в полімерних плівках медичного призначення
ОВ Іщенко, ВІ Бессарабов, ВП Плаван, ОП Баула, ІВ Ресницький, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
INVESTIGATION OF THE KINETICS OF RELEASING OF DECAMETHOXIN ANTIMICROBIC DRUGS FROM MEDICAL APPLICATION POLYMERIC FILMS
ОВ Іщенко, ВІ Бессарабов, ВП Плаван, ОП Баула, ІВ Ресницький, ...
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
DEVELOPMENT OF METHOD OF ESTIMATION EFFICIENCY OF DECONTAMINATION OF PHOSPHORORGANIC COMPOUNDS
ВІ Бессарабов, ЛМ Вахітова, ГІ Кузьміна, ОП Баула, ВМ Лісовий, ...
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2018
2018
Розробка методу оцінки ефективності деконтамінації фосфорорганічних сполук
ВІ Бессарабов, ЛМ Вахітова, ГІ Кузьміна, ОП Баула, ВМ Лісовий, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Антиоксидантні властивості флороглюцинолу в redox системі на основі аутоокиснення адреналіну
ВІ Бессарабов, ГІ Кузьміна, ЛМ Вахітова, ІА Горюшин, ...
KyivPharma-2017. Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20