Ivan Tsidylo
Ivan Tsidylo
Full Professor of the Department of Computer Technologies, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і методика підготовки майбутніх інженерівпедагогів до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності, дис.. док. пед. наук: 13.00. 04
ІМ Цідило
дис. д-ра наук., Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2015
262015
Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності, монографія, Тернопіль, Україна: ТНПУ ім
ІМ Цідило
В. Гнатюка, 2014
122014
Роль комп'ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8–9 класів
І Цідило
Трудова підготовка в закладах освіти, С. 37-39, 2004
122004
Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8–9 класів засобами інформаційних технологій
ІМ Цідило
ІМ Цідило, 2006
112006
Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying
AV Stepanyuk, LP Mironets, TM Olendr, IM Tsidylo, OB Stoliar
CEUR-WP, 2019
92019
PhotosynQ–cloud platform powered by IoT devices
A Herts, I Tsidylo, N Herts, L Barna, SI Mazur
EDP Sciences, 2020
82020
Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers
IM Tsidylo, HV Tereshchuk, SV Kozibroda, SV Kravets, TO Savchyn, ...
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018
82018
Stages of conceptualization and formalization in the design of the model of the neuro-fuzzy expert system of professional selection of pupils
Б Буяк, І Цідило, В Репський, В Лялюк
Educational Dimension 51, 147-158, 2018
82018
Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters
AI Herts, IM Tsidylo, NV Herts, ST Tolmachev
62019
E-Learning: Понятійно-термінологічний аналіз
І Цідило
Молодь і ринок, 83, 2011
62011
Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки репрезентативності експерта
ІМ Цідило
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
62011
Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ІМ Цідило, СВ Козіброда
Інформаційні технології і засоби навчання, 251-265, 2018
52018
Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності.–На правах рукопису
ІІ Цідило
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
52015
Semantic ontology model of the content module of the course «Intelligent technologies of decision-making management»
T Ivan
Problemy Profesjologii, 131-139, 2014
52014
Модель нечіткої експертної системи прогнозування змісту освіти
ІМ Цідило
Інформаційні технології і засоби навчання, 31, 2012
52012
Вплив ІКТ-компетентності педагога на використання інноваційних технологій у навчальному процесі
ІМ Цідило
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук …, 2006
52006
Designing a Chat Bot for Learning a Subject in a Telegram Messenger.
I Tsidylo, S Samborskiy, SI Mazur, M Zamoroz
ICTERI Workshops, 1329-1340, 2020
42020
Automated system of fuzzy identification of expert’s competence for assessing the quality of pedagogical phenomena and processes
HV Tereshchuk, IM Tsidylo
Інформаційні технології і засоби навчання, 234-244, 2018
42018
E-learning: понятійно-категорійний аналіз
І Цідило
Молодь і ринок, 25-29, 2011
42011
Комп’ютеризовані диференційовані завдання для учнів VIII–IX класів як засіб індивідуалізації трудового навчання
ІМ Цідило
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
42002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20